GRUP TINTA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FORM ANTREP - Formare profesionala si antreprenoriat in Zonele Marginalizate din Municipiul Ploiesti

Grupul tinta aferent proiectului este format din persoane din comunitatea marginalizata aflata in risc de saracie sau excluziune sociala din teritoriul acoperit de Strategia de dezvoltare economico-sociala a Municipiului Ploiesti, care beneficiaza de servicii integrate, respectiv min 300 persoane care vor beneficia de servicii de formare, mediere, facilitare ocupare, sprijinire antreprenoriat, dupa cum urmeaza:

– Minim 250 de persoane care vor participa la cursuri de formare, din care minim 85 vor fi calificate in urma furnizarii de cursuri de formare profesionala,

– Minim 125 persoane care vor participa la activitati de mediere si facilitare a accesului pe piata muncii, din care minim 63 vor fi angajate

– Minim 50 persoane vor participa la activitati de sprijinire a antreprenoriatului, din care min 10 vor devolta activitati antreprenoriale

Persoanele care vor participa si absolvi cursurile de formare vor beneficia de subventii de participare la cursuri, aceasta fiind o masura activa de mentinere a GT.

 

Grupul tinta este constituit din persoanele sprijinite direct în cadrul proiectului finantat în contextul Obiectivului Specific 5.1. pentru interventiile POCU din cadrul SDL Ploiesti, care beneficiaza de servicii integrate si care îndeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

  • au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de SDL Ploiesti aprobata.

Persoanele din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie sau excluziune sociala care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup tinta eligibil daca se constata ca locuiesc în comunitatea marginalizata aflata în risc de saracie sau excluziune sociala (declaratie pe propria raspundere).

  • sunt în risc de saracie sau excluziune sociala (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C de mai jos).

Conform definitiei Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de saracie sau excluziune sociala sunt persoanele care se afla întruna din urmatoarele situatii:

(A) în risc de saracie sau

(B) se confrunta cu o deprivare materiala severa sau

(C) traiesc în gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii.

(A) În categoria în risc de saracie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de saracie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel national a venitului disponibil (dupa transferurile sociale) per adult echivalent.

(B) Deprivarea materiala acopera indicatorii referitori la presiunea economica si bunurile de folosinta îndelungata. Persoanele care se confrunta cu deprivare materiala severa dispun de conditii de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistreaza cel putin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu îsi pot permite:

1) sa plateasca chiria sau facturile la utilitati,

2) sa asigure încalzirea adecvata a locuintei,

3) sa faca fata unor cheltuieli neprevazute,

4) sa manânce carne, peste sau un echivalent proteic în fiecare zi,

5) o saptamâna de vacanta departe de casa,

6) un autoturism,

7) o masina de spalat,

8) un TV color,

9) un telefon.

(C) Persoanele care traiesc în gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsa între 0-59 ani care locuiesc în gospodarii în care adultii (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai putin de 20% din potentialul lor total.

BENEFICIAR:
SC RELIABLE SOFT SOLUTION SRL

PARTENER:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
Asociatia Club Sportiv
AQUA 1969 Baia Mare

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României