Despre proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SMART NEETs

Despre proiect

Obiectivul general al proiectului contribuie la integrarea durabila pe piata muncii a tinerilor care nu au un loc de munca, educatie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitatile marginalizate, inclusiv prin imbunatatirea competentelor sau certificarea competentelor dobandite pe alte cai pentru 371 de persoane tineri NEETs someri cu vârsta cuprinsa între 16-29 ani, inregistrati si profilati de SPO, care beneficiaza de sprijin si ocuparea a minim 160 dintre acestia.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

 1. Cresterea gradului de informare si promovare cu privire la activitatile si beneficiile participarii in cadrul proiectului pentru 500 persoane participante la campaniile de informare si promovare.
  Obiectivul Specific 1.1 – Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta în regiunile eligibile, Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta în regiunile eligibile.

  Obiectivul Specific 1 va fi realizat prin implementarea activitatilor A1.1.

 1. Dezvoltarea competentelor pentru 125 de persoane, tineri NEETs din grupul tinta al proiectului cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil” prin participarea la programe de formare de initiere/perfectionare, calificare in domenii de interes in regiunile proiectului, precum si dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru 50 persoane cu nivel de ocupabilitate A, „usor ocupabil”.
  Obiectivul Specific 2 va fi realizat prin implementarea activitatilor A2.1. si A4.1.
 1. Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale, respectiv non-formale si/sau informale pentru 196 persoane, tineri NEETs din grupul tinta al proiectului, cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil”.
  Obiectivul Specific 3 va fi realizat prin implementarea activitatii A2.2.
 1. Oferirea de servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca, respectiv servicii de mediere pentru 371 persoane din grupul tinta.
  Obiectivul specific 4 va fi realizat prin implementarea activitatii A.3.1.
 1. Stimularea initiativei antreprenoriale prin infiintarea si dezvoltarea a 9 intreprinderi de catre tineri NEETs someri si sustinerea functionarii si dezvoltarii acestora prin activitati de consultanta, mentorat si monitorizare, contribuind la cresterea competitivitatii intreprinderilor create in raport cu piata de referinta si dinamica economiei locale, premisa a sustenabilitatii ideilor de afaceri ce sta la baza cresterii ocuparii si generarii unor locuri de munca durabile si de calitate.
  Obiectivul Specific 5 va fi realizat prin implementarea activitatilor A4.1., A4.2.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIATIA ASCENTRIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României