Activitati

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Activitati
 
ACTIVITATILE PROIECTULUI

A0. Managementul si administratrea proiectului
A1. Activitate de informare si selectare persoane în grupul ƫinta al proiectului
A2. Sprijin pentru participarea la programele de formare profesionala prin masuri integrate si flexibile
A3. Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale, respectiv non-formale si/sau informale
A4. Organizarea si derularea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii
A5. Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu prin activitati de sprijin pentru persoanele din grupul tinta pentru înfiintarea de afaceri
A6. Activitaƫi pentru menƫinerea grupului ƫinta pe piaƫa muncii

 

 

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României