Media

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Capacitatea membrilor ONG-urilor pentru implicare activa in luarea deciziilor la nivel local

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României