ITI Delta Dunării

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 CONTEXTUL GENERAL AL PROIECTULUI

Conform datelor din Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei în perioada 2015-2020, atât localitățile urbane cât si cele rurale din Delta Dunării fac parte dintre comunitățile cele mai dezavantajate din țară cu privire la, printre altele: nivelul de educație a populației în vârsta de muncă, ce este relativ scăzut, și rata de ocupare a forței de muncă în sectoarele nonagricole, relativ redusă.

Studiile arată că niveluri scăzute de educație se regăsesc atât în rândul persoanelor de etnie romă, cât și în rândul persoanelor cu dizabilități și a persoanelor din mediul rural. Suplimentar, lipsa unei calificări sau reducerea dezirabilității calificării avute pe piața muncii contemporană conduce de asemenea la dificultăți în procesul de integrare profesională.

➡ În această situație putem include șomerii și persoanele active peste 54 de ani, persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilități, persoanele din mediul rural și persoanele cu niveluri scăzute de educație, care în mod evident nu oferă nicio calificare.

Fără o calificare dezirabilă pe piața muncii, persoanele apartinând grupurilor vulnerabile au șanse scăzute de integrare profesională, chiar și în regiuni precum cele vizate de proiect în care rata somajului este sub media natională. Eșecul în procesul de integrare profesională menține aceste persoane și familiile acestora în starea de vulnerabilitate și dependența de sistemul de servicii sociale.

Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă un instrument financiar nou pentru perioada de programare 2014-2020, introdus de către Comisia Europeană (CE) pentru a stimula dezvoltarea teritorială integrată.

 OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu  nivel redus de educație, a cetățenilor români apartinând minorității roma, și a persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultură de subzistență și semi-subzistență și îmbunătățirea nivelului de competențe.

În cadrul proiectului Ocupare sustenabilă a forței de muncă prin programe de formare individualizate din teritoriul ITI Delta Dunării, se vor organiza următoarele activități:

➡Informarea publicului cu privire la programul de formare profesională prin organizarea a 3 campanii de informare și constientizare (280 persoane);

➡Organizarea și desfașurarea seminariilor de animare și promovare;

➡Desfășurarea programelor de formare profesională a adulților și a programelor de certificare a competențelor obținute pe căi non-formale și/sau informale (210 persoane);

➡Identificarea locurilor de muncă vacante;

➡Organizarea burselor locurilor de muncă.