Proiecte derulate

Proiecte în care a fost implicată echipa Asociaţiei Noul Val:

  • Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi de marină POSDRU/161/2.1/G/140706 a reprezentat o oportunitate reală pentru 360 de studenţi ai Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanţa de a-şi dezvolta aptitudinile de muncă prin participarea la stagiile de practică şi sesiunile de consiliere şi orientare profesională. Un obiectiv important al proiectului a fost înfiinţarea Centrului de Informare Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC), care, a facilitat accesul la informaţii privind orientarea şcolară şi profesională. O activitate importantă a proiectului a fost premierea celor 10 studenţi care au obţinut cele mai bune rezultate în urma concursului organizat, eveniment ce a avut loc în data de 21 octombrie 2015, la sediul Academiei Navale “Mircea cel Bătrân. Proiectul a reunit un parteneriat format din Asociaţia Noul Val în calitate de beneficiar, Academia Navală “Mircea cel Bătrân” şi SC Development Projects And Strategies SRL şi este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Pagina facebook proiect https://www.facebook.com/absolventi.marina/?hc_ref=ARSBDQDgOsZvffDxcdp9u1j5b_RnBxjXub00E3qP_16CFbqG2ApZSPnjnUN5ss9KkgY&fref=nf
  • Să fim solidari pentru asigurarea dezvoltării sociale POSDRU/173/6.1/S/147301 a vizat creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile prin înființarea și dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale care să conducă la dezvoltarea sustenabilă a comunității din care fac parte, la creșterea ratei de ocupare, a nivelului de pregătire profesională, la reducerea abandonului școlar, ameliorarea stării de sărăcie. Proiectul a fost derulat de Asociația NOUL  VAL  în parteneriat cu Asociația ASISTENȚILOR SOCIALI PROFESIONIȘTI  PROSOCIAL , Asociația HANDMADE ROMANIA și Asociația PENTRU TINERET “LIBERTE DE PENSEE”.
  • I.R.I.S INTEGRARE-RESPONSABILITATE – INOVATIE – SPECIALIZARE POSDRU/ 173/6.1/S/148290 obiectivul proiectului a fost facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive, prin sprijinirea înfiinţării de structuri de economie socială. Atingerea obiectivului general al proiectului a fost crearea a 5 structuri de economie socială. Beneficiarul proiectului a fost Asociaţia ANCE Europe.  Asociaţia Noul Val a fost partener alături de: Asociaţia AHAVA, Centrul de Informare şi suport comunitar AIDROM Iaşi, Fundaţia PESTALOZZI şi Athens Network of Collaborating experts (ANCE).
  • GUIDE – Oameni competenti pentru un turism competitiv POSDRU/184/5.2/S/154585 a contribuit la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în zonele rurale adiacente fostelor localităţi industrializate (inclusiv zonele limitrofe acestora). EURO LINK CONSULTING a fost beneficiarul proiectului iar Asociaţia Noul Val a fost partener alături de: Asociaţia AHAVA şi Athens Network of Collaborating experts (ANCE). Website-ul proiectului www.competent-guide.ro
  • COM_FORM O societate mai performantă prin dezvoltarea capitalului uman POSDRU/182/2.3/S/154732 proiectul a avut ca obiectiv creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii a 400 de angajaţi în întreprinderi/instituţii din sectoarele economice incluse în direcţiile actuale de politică industrială (Procesarea alimentelor şi băuturilor/Industrie alimentară) şi din zonele foste industrializate prin participarea la programe de formare profesională continuă, în vederea obţinerii unei calificări complete şi actuale, prin activităţi destinate calificării/recalificării, în corelare cu cerinţele pieţei muncii, competitivităţii şi dezvoltării durabile. Asociația NOUL VAL a derulat proiectul în parteneriat cu Asociaţia O ȘANSĂ PENTRU FIECARE, și Asociaţia  EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION.  Website-ul proiectului  www.formareinindustriaalimentara.ro
  • Afaceri durabile într-o societate solidară POSDRU/173/6.1/S/147847 a avut ca obiectiv  creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile prin înființarea și dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale care să conducă la dezvoltarea sustenabilă a comunității din care fac parte, la creșterea ratei de ocupare, a nivelului de pregătire profesională, la ameliorarea stării de sărăcie. Asociaţia O ŞANSĂ PENTRU FIECARE a fost beneficiarul proiectului în parteneriat cu Asociaţia Noul Val, Asociația Clubul Sportiv „Aqua Swim” şi Asociația European Support for Education. Website-ul proiectului  www.afaceri-durabile.ro
  • Acces şi participare la formare profesională continuă pentru creşterea performanţei în domeniul turismului din România POSDRU/164/2.3/S/141849 a avut ca obiectiv creşterea nivelului de calificare pentru 1536 de angajaţi de la un nivel scăzut de calificare prin obţinerea unui certificat de calificare de nivel I, II şi III şi informarea cu privire la importanţa nevoii de formare profesională continuă la nivelul sectorului turismului în regiunile de Sud – Est, Nord – Est şi Bucureşti Ilfov. Asociaţia Noul Val în calitate de beneficiar a derulat proiectul în parteneriat cu: Onitrade SRL, Eastern Business Company SRL, Development Projects and Strategies SRL şi Asociaţia Handmade România. Website proiect www.formareinturism.ro.