Activitatile proiectului

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Capacitatea membrilor ONG-urilor pentru implicare activa in luarea deciziilor la nivel local

1. Organizarea de programe de formare pentru 40 de participanţi care vor proveni din rândul ONG-urilor și partenerilor sociali.
        Programele de formare organizate vor fi:
        – Politici publice și competenţe civice – 24 ore
        – Lobby și Advocacy – 8 ore
        Programul de formare va dezvolta competenţele necesare pentru colaborarea cu instituţiile publice și crearea unor proiecte viabile în parteneriat cu acestea.
2. Analiza situaţiei existente la nivel local și naţional și organizarea de consultări pentru susţinerea și promovarea dezvoltării la nivel local.
        – Realizarea unei diagnoze instituţionale pe două paliere, naţional si local.
        Analiza realizată pe cele doua paliere va asigura găsirea de soluţii, bune practici sau exemple „așa nu”, care vor sta la baza ghidurilor dezvoltate în cadrul proiectului.
        Vor fi organizate 2 Workshop-uri de identificare a nevoilor de consultare.
        – Consultare în cadrul comitetului de coordonare a parteneriatului pentru dezvoltare locală.
3. Facilitarea dezvoltării comunitare.
        Vor fi elaborate propuneri de proiect în acord cu nevoile identificate și obiectivele strategiilor de dezvoltare locală, vor fi planificate activităţi de dezvoltare comunitară.
4. Activităţi de dezvoltare a responsabilităţii civice, de implicare a comunităţilor locale în viaţa publică și de participare la procesele decizionale.
        Vor fi dezvoltate acţiuni de dezvoltare a responsabilităţii civice, de implicare a comunităţilor locale în viaţa publică și de participare la procesele decizionale, de promovare a principiilor orizontale. Vor fi organizate 4 sesiuni de informare.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României