Cursuri gratuite pentru someri

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Cursuri gratuite pentru someri in cadrul proiectului Ocupare sustenabilă a forței de muncă - ITI Delta Dunării

Chestionarul se adreseaza persoanelor somere din zona ITI, judetele Tulcea si Constanța in vederea identificarii nevoilor de formare profesionala. In acest sens, va solicitam sprijinul dvs. completand urmatorul chestionar. Obiectivul general al proiectului consta in accesul la locuri de munca si imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite in sistem non-formal si informal pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata si pentru persoanele cu sanse mici de angajare, cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, a cetatenilor români apartinând minoritatii roma, si a persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta prin acordarea de pachete integrate si personalizate care sa asigure cresterea ocuparii si imbunatatirea nivelului de competente din teritoriul ITI Delta Dunarii.

Pentru mai multe detalii puteti accesa urmatoarele linkuri:

Asociatia Noul Val – ITI Delta Dunării

Ocupare sustenabilă a forței de muncă – ITI Delta Dunării