FORM ANTREP

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FORM ANTREP - Formare profesionala si antreprenoriat in Zonele Marginalizate din Municipiul Ploiesti

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii

Obiectiv specific 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE

Prioritatea de investitii – 9vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Titlul proiectului: FORM ANTREP – Formare profesionala si antreprenoriat in Zonele Marginalizate din Municipiul Ploiesti

Cod smis: POCU/717/5/1/156367

BENEFICIAR: SC RELIABLE SOFT SOLUTION SRL

PARTENER: ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER: Asociatia Club Sportiv AQUA 1969 Baia Mare

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României