Capacitatea membrilor ONG-urilor pentru implicare activa in luarea deciziilor la nivel local

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Capacitatea membrilor ONG-urilor pentru implicare activa in luarea deciziilor la nivel local

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

Titlul Proiectului: Capacitatea membrilor ONG-urilor pentru implicare activă în luarea deciziilor la nivel local

Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectiv specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Cod SIPOCA/SMIS2014: 943/151408

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României