OBIECTIVE PROIECT

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FORM ANTREP - Formare profesionala si antreprenoriat in Zonele Marginalizate din Municipiul Ploiesti

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala în ZUM, precum si îmbunatatirea calitatii vietii, cresterea coeziunii sociale, îmbunatatirea mediului de viata si cresterea economica în teritoriul SDL.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS1 Cresterea numarului de persoane calificate prin furnizarea de cursuri de formare profesionala minim 250 persoane, din care min 85 vor obtine o calificare
  2. OS2 Cresterea numarului de persoane angajate prin servicii de mediere pentru minim 125 persoane si facilitarea accesului pe piata muncii minim 63 pers
  3. OS3 Dezvoltarea antreprenoriatului in cadrul comunitatii marginalizate in vederea crearii de noi locuri de munca, prin infiintarea a minim 10 intreprinderi

BENEFICIAR:
SC RELIABLE SOFT SOLUTION SRL

PARTENER:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
Asociatia Club Sportiv
AQUA 1969 Baia Mare

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României