MANUAL DE PROCEDURI MANAGEMENT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

MANUAL DE PROCEDURI MANAGEMENT

“OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PROGRAME DE FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII”