Având în vedere:                                                                                                                                          

Decizia nr.2123/12.03.2020 privind aplicarea unor masuri care se impun in situatii exceptionale in cadrul implementarii Programului Operational Capital Uman emisa de directorul general al DGPECU

Instructiunea nr.4/12.03.2020 privind stabilirea unor masuri referitoare la implementarea proiectelor finantate prin POCU 2014-2020 pentru a asigura o abordare unitara la nivelul Organismelor Intermediare si al beneficiarilor cu privire la implementarea proiectelor finantate prin POCU 2014-2020 in contextul riscului de raspandire a infectiei cu COVID-19, situatie gestionata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta

ASOCIATIA NOUL VAL suspenda activitatile care presupun intalniri in grupuri de persoane si deplasari interne/externe.

Astfel, se suspenda:

  • organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala;
  • intalnirile cu beneficiarii ajutoarelor de minimis;
  • vizite la fata locului;
  • sedinte;
  • deplasari interne/externe;
  • alte activitati care presupun intalniri cu grupuri de persoane (min.2).

Pentru toate activitatile care nu se incadreaza in regim de stricta necesitate se va avea in vedere ca acestea sa se realizeze prin mijloace electronice.

Toate activitatile suspendate vor fi reprogramate la o data ulterioara.

Prezenta masura este valabila pana la emiterea unei Decizii de modificare/incetare a situatiei exceptionale prezente.

Organizaţie nonguvernamentală, Asociaţia Noul Val desfăşoară activităţi în turism, educaţie, cercetare, economie, formare profesională şi managementul proiectelor europene. Prezenţi pe piaţă încă din anul 2009, echipa noastră a organizat seminarii, cursuri de formare profesională continuă, conferinţe, centre de formare şi reconversie profesională.

De – a lungul anilor, am acordat o atenţie deosebită tinerilor talentaţi şi performanţi pentru a – şi găsi împlinirea profesională în ţară şi pentru a micşora emigrarea specialiştilor. Am dezvoltat şi implementat programe ţintite spre domeniul ocupării şi incluziunii sociale, finanţate din Fondul Social European, fiind şi furnizor de formare profesională a adulţilor.

Pentru a ne îndeplini obiectivele am demarat parteneriate cu instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, societăţi comerciale ce activează în domeniile noastre de interes, făcând astfel posibilă derularea cu succes a proiectelor în care am fost implicaţi.

 Asociația Noul Val își propune prin proiectele pe care le derulează, să încurajeze dezvoltarea antreprenoriatului și ocuparea pe cont propriu prin susținerea înființării a câte 75 de întreprinderi cu profil nonagricol din zona urbană situată în județele din regiunea Sud-Muntenia și Sud – Est, prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și sprijinul acordat persoanelor care doresc să deschidă o afacere și să creeze locuri de muncă durabile și de calitate.