Organizaţie nonguvernamentală, Asociaţia Noul Val desfăşoară activităţi în turism, educaţie, cercetare, economie, formare profesională şi managementul proiectelor europene. Prezenţi pe piaţă încă din anul 2009, echipa noastră a organizat seminarii, cursuri de formare profesională continuă, conferinţe, centre de formare şi reconversie profesională.

De – a lungul anilor, am acordat o atenţie deosebită tinerilor talentaţi şi performanţi pentru a – şi găsi împlinirea profesională în ţară şi pentru a micşora emigrarea specialiştilor. Am dezvoltat şi implementat programe ţintite spre domeniul ocupării şi incluziunii sociale, finanţate din Fondul Social European, fiind şi furnizor de formare profesională a adulţilor.

Pentru a ne îndeplini obiectivele am demarat parteneriate cu instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, societăţi comerciale ce activează în domeniile noastre de interes, făcând astfel posibilă derularea cu succes a proiectelor în care am fost implicaţi.

 Asociația Noul Val își propune prin proiectele pe care le derulează, să încurajeze dezvoltarea antreprenoriatului și ocuparea pe cont propriu prin susținerea înființării a câte 75 de întreprinderi cu profil nonagricol din zona urbană situată în județele din regiunea Sud-Muntenia și Sud – Est, prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și sprijinul acordat persoanelor care doresc să deschidă o afacere și să creeze locuri de muncă durabile și de calitate.