Evaluare competențe profesionale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

EVALUARE COMPETENȚE PROFESIONALE PENTRU URMĂTOARELE OCUPAȚII:

                                            COMPETENȚE EVALUATE                     

✔ Efectuarea muncii în echipă; ✔ Planificarea activităţii proprii;         ✔Asigurarea calităţii lucrărilor executate; ✔ Aplicarea NNSM, PSI şi protecţia mediului; ✔ Organizarea locului de muncă; ✔ Protecţia anticorozivă a suprafeţelor; ✔ Utilizarea utilajelor şi dispozitivelor specifice executării construcţiilor metalice ✔ Executarea construcţiiilor metalice; ✔ Revizia şi întreţinerea construcţiilor metalice; ✔Executarea elementelor de structură a corpurilor navale a accesoriilor de corp; ✔ Executarea secţiilor plane şi de volum; ✔ Asamblarea corpurilor de nave; ✔ Pregătirea navelor în vederea lansării; ✔ Întreţinerea şi repararea corpului navei; ✔ Asamblarea corpurilor de nave; ✔ Pregatirea navelor în vederea lansării; ✔ Întreţinerea şi repararea corpului navei;

                                         COMPETENȚE EVALUATE

✔ Organizarea locului de muncă; ✔ Efectuarea unor calcule matematice simple; ✔Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI; ✔ Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru; ✔ Asigurarea calităţii lucrărilor executate;      ✔ Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei; ✔ Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli; ✔ Executarea zidăriilor simple; ✔ Executarea zidăriilor din piatră naturală; ✔ Executarea zidăriilor de complexitate medie şi mare; ✔ Executarea tencuielilor simple şi decorative;              ✔Executarea tencuielilor de mare complexitate; ✔ Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.