Competențe TIC

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICĂRII

Competențele pe care le veți dobândi în urma absolvirii cursului:

✔ Definirea conceptelor de bază ale tehnologiei informaţiei, ale unui sistem de calcul, ale reţelelor de calculatoare precum şi a implicaţiilor privind utilizarea lor; ✔ Utilizarea sistemului de operare WINDOWS pentru stocarea, prelucrarea şi prezentarea informaţiei; ✔ Formarea şi dezvoltarea abilităţii de tastare corectă; ✔ Formarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de texte (Microsoft Word); ✔ Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui produs de calcul tabelar (Microsoft Excel); ✔ Enumerarea conceptelor de bază pentru crearea unei prezentări electronice; ✔ Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare utilizând poşta electronică; ✔ Formarea deprinderilor de navigare în reţeaua Internet; ✔ Definirea conceptelor principale ale utilizării colecţiilor de date organizate ca tabele (inclusiv noţiuni de calcul tabelar) sau ca baze de date;  ✔ Definirea principiilor de lucru cu interfeţele grafice specifice aplicaţiilor informatice.