Activitati proiect

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

ACTIVITATI PROIECT: 

A.1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

A.1.1 MONITORIZARE, CONTROL ȘI SUPORT A.1.2 MANAGEMENT DE PROIECT

A.2. ACTIVITĂȚI DE ACOMPANIAMENT

 A.2.1 SELECTAREA GRUPULUI ȚINTĂ A.2.2 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SEMINARIILOR DE ANIMARE ȘI PROMOVARE

A3. DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR ȘI A PROGRAMELOR DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR OBTINUTE PE CAI NON-FORMALE SI/SAU INFORMALE

A.3.1 FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR

A.3.2 EVALUAREA ȘI CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE OBȚINUTE PE ALTE CĂI DECÂT CELE FORMALE, RESPECTV NONFORMALE ȘI/SAU INFORMALE

A.4. STIMULAREA OCUPĂRII PRIN MEDIERE

A.4.1 IDENTIFICAREA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE

A.4.2 ORGANIZAREA BURSELOR LOCURILOR DE MUNCĂ

A.5. PUBLICITATEA PROIECTULUI ȘI CHELTUIELILE INDIRECTE