GRUP ȚINTĂ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

În cadrul prezentului apel de proiecte grupul țintă eligibil cuprinde următoarele categorii de persoane, cu domiciliul/reședința în teritoriul unde se implementează activitățile proiectului respectiv, în teritoriul ITI Delta Dunării, și anume:                                  

✔ șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educație;                                                                             

✔ persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistență și semisubzistență;

 ✔ cetățeni români aparținând minorității rome.

  • Nu sunt eligibili tinerii care fac parte din categoria Neets (cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională). Pentru aceștia existând linii de finanțare dedicate acestui tip de grup țintă.

Teritoriul ITI Delta Dunării: 

Municipiul Tulcea;

Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina;

33 comune:

✔ în județul Tulcea: Baia, Beștepe, C.A. Rosetti, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Chilia Veche, Crișan, Frecăței, Greci, Grindu, I.C. Brătianu, Jijila, Jurilovca, Luncavița, Mihail Kogălniceanu, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Murighiol, Niculițel, Nufăru, Pardina, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Smârdan, Somova, Văcăreni, Valea Nucarilor.   

✔ în județul Constanța: Corbu, Istria, Mihai Viteazu, Săcele.