VALORI MORALE SI CIVICE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

VALORI MORALE SI CIVICE

“Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.”

(Declarația universală a drepturilor omului) 

Spiritul civic se bazează pe demnitatea umană, egalitatea participarea şi împuternicirea cetățenilor.

Valorile civice ele sunt principii comportamentale care se concentrează pe relațiile personale din cadrul unei societăți și care servesc la menținerea ordinii sociale.

Există valori civice universale care depășesc orice graniță și pot fi înțelese în marea majoritate a configurațiilor culturale.

Pe de altă parte, alții răspund, mai mult decât orice, la mai multe realități locale de o natură specifică. Prin urmare, ceea ce poate fi o valoare civică într-un anumit loc, în altul nu corespunde.

Aplicarea valorilor civice de către cetățeni permite societății să se comporte ca o roată și relațiile dintre ele au loc într-un mod pozitiv.

Aceste valori sunt, de obicei, instilate în casă, prin transmiterea lor între părinți și copii. De asemenea, școala este un loc important în care aceste valori pot fi propuse.

În general, învățarea acestora se face inerent prin imitație încă din copilărie și continuă să se reproducă pentru restul vieții.

Atunci când tinerii nu au un respect de bază pentru valorile civice de la o vârstă timpurie, în viitor pot apărea mari tulburări sociale care distrug pilonii de bază ai coexistenței sociale.

 

Exemple de valori civice și semnificațiile acestora

Deși marea majoritate a valorilor civice sunt interdependente, există o serie dintre ele care sunt pe deplin identificabile și clasificabile. Unele dintre ele sunt:

  • solidaritate

Solidaritatea este prima valoare civică, și probabil cea mai importantă, deoarece concretizarea relațiilor sociale depinde de ea.

Practic, aceasta constă în a oferi sprijin persoanei care are nevoie, mai ales dacă este un moment dificil.

Solidaritatea pe care o persoană o are față de alta va întări relația personală care există între ele și va genera posibilități care pot fi recompensate în viitor.

  • responsabilitate

Îndeplinirea obligațiilor asumate și respectarea deplină a standardelor convenite este indispensabilă și reprezintă un cetățean responsabil.

Când acordați temele într-o școală sau o muncă, trebuie să respectați termenele și, în același fel, veți deveni responsabili. Respectarea programelor poate fi formată și ca o responsabilitate esențială.

În case, există întotdeauna sarcini atribuite membrilor gospodăriei, în general legate de întreținerea acestora.

Responsabilitatea este, prin urmare, o valoare civică în care persoana se angajează să se conformeze celor stabilite.

  • respect

Fiecare persoană are caracteristicile sale personale, care trebuie menținute și nimeni nu trebuie să se opună acestora. Acesta este ceea ce privește respectul, care este una dintre valorile civice esențiale.

Celălalt trebuie să fie pe deplin acceptat cu toate particularitățile sale, să-l recunoască drept egal în diferența lui și de acolo să fie capabil să-i dea un fel de tratament cordial.

Multe se spune că respectul ar trebui acordat numai vârstnicilor, deși, în realitate, aceasta este o caracteristică indispensabilă pentru relațiile dintre toți oamenii.

  • justiție

Deși, teoretic, aplicarea justiției corespunde sistemului judiciar și entităților sale, în relațiile individuale există o valoare civică foarte importantă, care este justiția.

Deși nu este măsurabilă, constă în luarea deciziilor corecte care corespund realității.

Atunci când există un conflict, dreptul este întotdeauna să dea motivul persoanei care este în posesia ei. De asemenea, justiția se aplică și în domeniile legate de bani și finanțe.

  • cooperare

În strânsă legătură cu solidaritatea, cooperarea constă în acțiunea unei persoane pentru ceva sau cineva, ajutându-i să încheie o anumită sarcină.

Există numeroase grupuri de cooperare care dezvoltă acțiuni în care se acordă ajutor altor persoane, în special celor care au nevoie cel mai mult.

Dar cooperarea poate veni și din gesturi la fel de simple ca ridicarea unor obiecte străine care au căzut sau care ajută să treacă strada la o persoană care nu poate.

  • onestitate

Este indispensabil în societate să aibă un cuvânt și, la rândul său, să îl poată onora. Onestitatea constă în a fi mereu cinstit cu acțiunile care sunt luate și întotdeauna respectând ceilalți.

Când o persoană respectă banii și bunurile altora, recunoaște că a greșit la un moment dat și nu a mințit despre acțiunile sale, el poate fi considerat o persoană onestă.

În stabilirea relațiilor personale onestitatea devine unul dintre pilonii, deoarece o relație construită pe minciună este destinată să eșueze.

 

  • sinceritate

Nu minti, ține cuvântul și fii cinstit. Sinceritatea este caracteristica prin care oamenii își exprimă sincer opinia sau povestesc evenimentele așa cum s-au întâmplat.

Pentru ca această caracteristică să se dezvolte în cel mai convenabil mod posibil, este esențial să se mențină un echilibru echitabil între sinceritate și respect, protejat de onestitate.

  • libertate

Este mama tuturor valorilor și drepturilor. Ființele umane se naște liber de natură și ar trebui să se bucure de beneficiile pe care aceasta le implică pentru dezvoltarea lor normală.

Numai în condiții foarte precise, libertatea poate fi restricționată după ce au fost întreprinse o serie de proceduri penale.

  • curtoazie

Cuplat cu respect și responsabilitate, curtoazia este valoarea civică în care oamenii mențin obiceiuri bune pentru restul, consolidând astfel relațiile interpersonale.

Pentru a saluta într-un mod prietenos și politicos, să coopereze și să susțină o persoană aflată în primejdie, să aducă favoruri, printre altele, sunt elemente care pot determina curtoazia unei persoane.

  • autonomie

Toate ființele umane au particularități și sunt protejate în libertate, toate au dreptul deplin de a-și dezvolta autonomia.

Formele de personalitate din jurul acestui lucru și concretizarea deciziilor personale depind de acesta.

Din acest motiv, autonomia este o valoare civică, deoarece respectă spațiul individual de acțiune pe care fiecare persoană îl are, atât timp cât nu afectează cel al altora.

 

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României