TIC – Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

TIC – Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor
 

Dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) este vitală pentru competitivitatea Europei în cadrul unei economii actuale din ce în ce mai digitalizată.

Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC reprezintă unul din cele 11 obiective tematice pentru politica de coeziune în perioada 2014-2020.  Măsurile privind TIC pot beneficia de sprijin și în temeiul celorlalte obiective tematice și sunt totodată incluse în multe strategii de specializare inteligentă.

Trecerea de la o abordare clasică a sectorului TIC către o „agendă digitală” locală/regională/națională globală în cadrul strategiei pentru specializare inteligentă permite regiunilor să identifice prioritățile privind investițiile TIC care sunt relevante pentru teritoriul lor.

TIC este denumirea care se ofera unui ansamblu de instrumente si resurse tehnologice utilizate pentru a comunica si pentru a creea, stoca si gestiona informatii.

TIC ne ajuta la:

  • Transformarea modului în care comunicăm;
  • Transformarea modului în care dispunem de informaţie;
  • Transformarea naturii şi a modului în care facem comerţ;
  • Schimbarea modului în care muncim;
  • Transformarea modului în care proiectăm şi fabricăm bunuri;
  • Schimbarea modului în care învăţăm;


Era informationala preia treptat locul celei industriale si societatea traditionala este inlocuita de societatea bazata pe informatie si cunoastere. Noua societate aduce cu sine o serie de oportunitati deosebite: constrangerile spatiale si temporale (granite si timp) in materie de comunicatii au fost mult reduse, informatiile pot fi prelucrate, stocate si transferate rapit, preturile serviciilor legate de transferul informatiei sunt in continua scadere.

Necesitatea investitiilor in TIC este data de urmatorii factori:

  • Întreprinderile cu conexiune la internet înregistrează o creştere mai mare a veniturilor şi creează mai multe locuri de muncă decât întreprinderile concurente din afara spaţiului online.
  • Utilizarea eficientă a TIC sporeşte productivitatea la locul de muncă şi, prin urmare, competitivitatea;
  • Îmbunătăţirea accesului la TIC de calitate, în special în zone izolate, poate spori calitatea vieţii indivizilor prin facilitarea accesului la servicii de calitate.

 

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României