Stadiile carierei

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Stadiile carierei

Stadiile carierei pot fi definite ca tipare generale ale progreselor, obligaţiilor esenţiale şi schimbărilordin activităţile întreprinse de un individ de-a lungul vieţii active.

Aceste stadii succesive sunt :

  • explorarea,
  • stabilizarea,
  • avansarea,
  • menţinerea,
  • finalul carierei.

În prima fază, cea de exploatare fiecare individ se confruntă cu transpunerea viziunilor formate în adolescenţă în lumea reală. Este perioada de experimentare, perioada în care se descoperă şi dezvoltă talente, abilităţi, interese, valori. Este un moment important în formarea identităţii profesionale şi alegerii unui domeniu de activitate.

Stabilizarea este etapa în care noţiunile dobândite sunt aprofundate, fiecare căutând perefcţionarea în domeniul ales în urma procesului de explorare.

Avansarea şi menţinerea sunt o continuare firească a stabilizării, fiecare individ, prin natura umană avănd dorinţa de autodepăşire, de obţinere a unor beneficii morale şi materiale.

Finalul carierei poate reprezenta o perioadă de creşteri continue în statut şi influenţă în organizaţie, sau o perioadă petrecută în cel mai înalt nivel de responsabilitate şi statut.

 

Strategii de carieră

Managementul carierei presupune alegerea la nivel individual a unor strategii  în urma cărora fiecare persoană anticipează problemele ce pot apărea în dezvoltarea profesională şi face planificări pe termen lung. Câteva din aceste strategii sunt:

 autocunoaşterea –  este important să efectuezi o analiză atentă a orientării carierei, a punctelor slabe/tari pe care le ai, a locului pe care îl ocupi în companie;

– cunoaşterea mediului profesional  – cunoscând mediul, problemele economice, companiile competitoare, poţi anticipa atât evenimentele neplăcute cât şi oportunităţile;

– păstrarea unei cât mai bune reputaţii pofesionale– înseamnă să îţi evidenţiezi abilităţile şi realizările, tot ceea ce te individualizează, ce demonstrează calităţi speciale, posibilitatea de a investi şi capacitatea de a finaliza proiecte;

– flexibilitatea, disponibilitatea, pregătirea continuă – înseamnă urmărirea corespondenţei între competenţele personale şi cele căutate pe piaţa forţei de muncă, a celor uşor transferabile;

-documentarea reuşitelor proprii – înseamnă să poţi oferi dovada a ceea ce ai realizat, rezultatele şi realizările identificabile sunt mai valoroase în piaţa forţei de muncă;

– pregătirea unui plan de rezervă – este important să ai întotdeauna un as în mânecă  şi fii întotdeauna gata să acţionezi;

– menţinerea unui statut profesional şi social confortabil – daca te menţii într-o bună formă financiară şi psihică înseamnă să ai mereu asigurată o bază, un confort şi un echilibru în plan profesional şi social.

 

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României