RESPONSABILITATE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

RESPONSABILITATE

Care este responsabilitatea:

Responsabilitatea este îndeplinirea obligațiilor sau grija când luați decizii sau faceți ceva. Responsabilitatea este și faptul de a fi responsabil pentru cineva sau ceva.

Responsabilitatea este folosită și pentru a face referire la obligația de a răspunde unui fapt.

Provine din latinescul responsum , de la verbul respondere , care la rândul său se formează cu prefixul re- , care se referă la ideea de repetare, de a merge înapoi și de verbul spondere , care înseamnă „a promite”, „a fi legat” sau „ comite „.

Valoarea responsabilității

Responsabilitatea este considerată o calitate și valoare a ființei umane. Este o caracteristică pozitivă a persoanelor care sunt capabile să se angajeze și să acționeze corect. În multe cazuri, responsabilitatea este dată de o poziție, rol sau circumstanță, cum ar fi un loc de muncă sau o părinție.

Într-o societate, oamenii sunt așteptați să acționeze în mod responsabil, exercitându-și drepturile și îndeplinindu-și obligațiile de cetățeni. În multe cazuri, responsabilitatea se datorează problemelor etice și morale.

Responsabilitatea socială

Responsabilitatea socială este povara, angajamentul sau obligația pe care membrii unei societăți, ca persoane sau ca membri ai unui grup, o au între ei și pentru societatea însăși.

Este un tip de responsabilitate bazat pe ideologia și regulile interne ale unei entități. Responsabilitatea socială poate fi pozitivă, în sensul de a fi forțată să acționeze sau să facă ceva și poate fi și negativă, cu referire la abținerea de a acționa sau a face ceva.

Responsabilitatea socială corporativă (CSR), de asemenea, cunoscut sub numele de responsabilitate socială corporativă este angajamentul și contribuția voluntară și activă a unei companii la îmbunătățirea socio – economice și de mediu, care vizează în principal creșterea competitivității sale, evaluarea și valoarea sa adăugată.

Răspunderea civilă

Responsabilitatea este obligația unei persoane de a repara daunele persoanei care a suferit. Răspunderea civilă poate fi dobândită prin contract (contractual) sau stipulată de lege (necontractual). Atunci când persoana care răspunde pentru daune este o persoană diferită de autor, este numită responsabilitatea pentru faptele altor persoane.

Răspundere solidară

Răspunderea comună este obligația sau angajamentul unei mari companii de a răspunde, în cazul în care există sunt datorii ale lucrătorilor contractant sau subcontractant. Prin urmare, acest tip de răspundere se aplică mai multor persoane care răspund unei obligații suportate fără a solicita o declarație de insolvență din partea agentului principal. În acest fel, creditorul poate solicita datoria împotriva uneia sau tuturor părților simultan.

Răspundere limitată

societate cu răspundere limitată (SRL), sau pur și simplu o societate pe acțiuni (SL), este un tip de societate comercială în care răspunderea este limitată la capitalul contribuit. Prin urmare, dacă există datorii, membrii acestui tip de organizație nu ar trebui să răspundă cu bunurile lor personale. În acest sens, acțiunile sociale nu corespund acțiunilor societăților pe acțiuni (SA).

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României