Principii ale dezvoltării comunitare

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Principii ale dezvoltării comunitare

 ⇒ în cadrul acestor acţiuni comunitare oamenii lucrează împreună pentru a combate situaţiile de dezavantajare şi discriminare prin identificarea problemelor şi nevoilor comune şi prin găsirea de soluţii.

⇒ Comunitatea trebuie să perceapă posibilitatea unui grad maxim de participare din partea tuturor părţilor interesate, includerea comunităţii largi în procesele de decizie, asigurânduse

egalitatea între toţi membrii comunităţii.

⇒ Responsabilizarea fiecărui ceteţean implicat în acţiunile comunitare va determina o atitudine participativă în cadrul sistemelor de luare a deciziilor şi a sistemelor politice.

 

Prin promovarea principiilor de acţiune colectivă, democraţie şi responsabilizarea liderilor comunitari şi ai membrilor comunităţii se va garanta „proprietatea” comunităţii asupra activităţilor de îmbunătăţire a stării fizice şi morale a acesteia.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României