PILONII DEZVOLTARII DURABILE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

PILONII DEZVOLTARII DURABILE


Dezvoltarea durabilă se bazează pe trei piloni în sfera economică, de mediu și socială. Sau, altfel spus, dezvoltarea durabilă se referă la profit, planetă și comunitate. La susținerea acestor trei piloni trebuie să contribuie omenirea în ansamblul său și în parte, fiecare persoană, afacere, organizație, instituție a statului, într-o legătură permanentă, de profunzime, rațională și eficientă.

Cum mediul economic și afacerile, de la mic la mare influențează și sunt influențate în contextul unei dezvoltări durabile, de ce trebuie să ne angajăm pentru susținerea acesteia, care sunt avantajele pentru a dezvolta afaceri durabile, dar și multe altele utile afacerii dvs. vom prezenta în articolele viitoare.


Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă se structurează au fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987):

1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării;

2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate;

3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătății baza de resurse disponibile prin schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile.


Această abordare a fost posibilă prin punerea în evidență a conceptului de „depășire a limitelor”. S-a conștientizat că resursele naturale, de care societatea are nevoie și care sunt limitate, au fost depășite, creând în același timp un dezechilibru ecologic la nivel planetar, prin creșterea economică iresponsabilă. Astfel, s-a constatat că numai prin susținerea simultană a celor trei piloni – social, economic și de mediu – se poate ajunge la o dezvoltare durabilă și la un viitor comun la nivel global.


Ce efecte are aplicarea principiilor dezvoltării durabile?
• dezvoltarea durabilă îmbunătățește calitatea vieții oamenilor, în limitele funcționarii sistemelor de menținere a vieții de pe planetă fiind mai mult un proces de schimbare decât un scop în sine;
• introduce noi viziuni asupra orașelor și satelor noastre, care trebuie să pornească de la interesele comunității locale;
• echilibrează opoziția dintre nevoile în creștere ale populației și limitele impuse de resursele planetei precum și degradarea continua a mediului.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României