Participare Publică

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Participare Publică

Comisia Economică pentru America Latină (1973) Participarea publică reprezintă contribuţia financiară voluntară a cetăţenilor la unul sau la mai multe programe publice menite să contribuie la dezvoltarea naţională. Nu se menţionează în ce constă participarea cetăţenilor la proiectarea programului și nici căile prin care aceştia şi-ar putea aduce contribuţia la implementarea programului.

United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD, 1979) Participarea publică reprezintă efortul organizat al unor grupuri, prin care se urmăreşte să se obţină creşterea controlului asupra resurselor şi instituţiilor cu atribuţii de reglementare, în condiţiile în care grupurile respective nu au acces nici la resurse, nici la decizie.

The World Bank (1996)

Participarea publică este procesul prin care publicurile influenţează şi controlează, alături de alţi actori sociali, acele iniţiative de dezvoltare, decizii şi modalităţi de alocare a resurselor care îi afectează în mod direct.

Thomas Dietz şi Paul C. Stern (2008)

Participarea publică este o acțiune consimțită a autorităților publice prin care se cedează către cetățeni o parte din autoritatea decizională legitimă pentru a se asigura o cât mai mare implicare a celor care sunt afectaţi de decizii în procesul de formulare a politicilor publice sau de adoptare a unor decizii.

Gene Rowe și Lynn J. Frewer (2005) consideră că participarea publică constă în implicarea membrilor publicului în definirea agendei publice, în adoptarea deciziilor, în formularea politicilor publice etc.

 

Caracteristici ale participării publice Participarea publică este asociată procesului de adoptare a unei decizii administrative (în cadrul unei organizaţii publice sau private), guvernamentale sau politice, care are efecte asupra diferitelor categorii de public.

Scopul principal al participării publice este de a implica un număr cât mai mare de categorii de public în procesul de adoptare a deciziilor pentru a asigura înţelegerea nevoii de adoptare a măsurii, a contribui la definirea / modelarea acesteia şi eventual a contribui / facilita procesul de implementare a măsurii.

Procesul de interacţiune cu publicul este unul proactiv şi structurat, care se bazează pe ideea de colaborare şi nu pe ignorarea sau confruntarea categoriilor de public implicate. Intregul proces decizional este transparent şi permite identificarea acelor contribuţii care au venit din partea stakeholderilor.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României