Obiectivele managementului carierei

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Obiectivele managementului carierei

Managementul carierei este un punct de interes atât pentru angajat cât şi pentru angajator. Reprezintă un proces de proiectare şi implementare a scopurilor, strategiilor şi planurilor care permit organizaţiei să-şi satisfacă necesităţile de  resurse umane, iar indivizilor să-şi îndeplinească scopurile carierei lor.

 

Conform americanilor, managementul carierei se desfăşoară pe două planuri distincte: planificarea carierei organizaţionale care are drept scop integrarea necesităţilor de resurse umane pe termen scurt şi pe termen lung şi dezvoltarea unui plan al carierei individuale şi planificarea carierei individuale având la bază evaluarea capacităţilor, abilităţilor şi intereselor personale, înregistrarea datelor privind oportunităţile organizaţionale, stabilirea scopurilor carierei şi dezvoltarea unei strategii pentru realizarea acestora.

 

Ca principale obiective în managementul carierei putem distinge:

–  susţinerea unei stratageme de dezvoltare corespunzătoare a  carierei care concordă cu natura activităţii desfăşurate, precum  şi cu nevoile şi posibilităţile individuale şi organizaţionale;

–  fuzionarea necesităţilor şi ţelorilor individuale în nevoile şi obiectivele organizaţionale;

–  îndeplinirea nevoilor organizaţionale  şi intensificarea imaginii favorabile a organizaţiei, prin recunoaşterea necesităţilor de pregătire şi dezvoltare a angajaţilor;

– recunoaşterea şi  păstrarea celor mai buni angajaţi sau a celor cu potenţial profesional cert prin satisfacerea nevoilor  şi aspiraţiilor personale pe termen scurt şi lung;

–  redactarea unor planuri de carieră sau introducerea unor scheme de promovare speciale pentru angajaţii competenţi, dar pentru care nu sunt disponibile posturi corespunzătoare;

– ghidarea şi sprijinirea angajaţilor competenţi pentru atingerea obiectivelor personale în concordanţă cu potenţialul, nevoile  şi aspiraţiile acestora, precum şi cu contribuţia lor în cadrul organizaţiei;

– sprijinirea angajaţilor în identificarea calificărilor şi calităţilor necesare atât pentru posturile curente, cât şi pentru cele viitoare- asigurarea pregătirii şi dezvoltării necesare angajaţilor pentru a le permite să facă faţă oricărui nivel de responsabilitate, cu condiţia ca aceştia să aibă potenţialul sau capacitatea să-l atingă;

– găsirea şi aplicarea unor modalităţi de dezvoltare ale carierei pentru orientarea indivizilor în cât  mai multe direcţii;

–  stimularea profesională a angajaţilor care manifestă o anumită stagnare sau plafonare a carierei lor;

–  obţinerea atât pentru organizaţie, cât şi pentru angajaţii acesteia a unor avantaje reciproce.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României