NU DISCRIMINA!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

NU DISCRIMINA!

Ce este discriminarea?

Discriminarea implică să…

► faci diferenţe între persoane, grupuri şi comunităţi, în dezavantajul unora dintre acestea excluzi anumite persoane, grupuri şi comunităţi de la activităţi, beneficii şi drepturi conferite de lege restricţionezi unor persoane, grupuri şi comunităţi drepturi şi libertăţi conferite de lege

► tratezi preferenţial anumite persoane, grupuri, comunităţi, în comparaţie cu altele, acordându-le privilegii primelor şi dezavantajându-le pe ultimele.

 

Diferenţele, excluderile, restricţionările şi tratamentul preferenţial care se constituie în discriminare au ca raţiune apartenenţa persoanei, grupului sau comunităţii discriminate la o categorie specifică. Aceste categorii se regăsesc definite în legislaţia română drept criterii de discriminare.

 

Ce este discriminarea indirectă?

Există un caz de discriminare indirectă în situaţia în care o prevedere, un criteriu sau o practică, care sunt în aparenţă neutre şi fără potenţial discriminatoriu, dezavantajează, în realitate, anumite persoane, prin comparaţie cu alte persoane.

Nu există o situaţie de discriminare indirectă în cazul în care respectivele prevederi, criterii sau practici sunt justificate în mod obiectiv, sunt dictate de un scop legitim, scop care ajunge să fie dus la îndeplinire prin mijloace adecvate şi necesare.

 

Impunerea unei limite maxime de vârstă persoanelor care doresc să practice meseria de pilot nu constituie discriminare, ci este o dispoziţie justificată în mod obiectiv şi legitimă, a cărei necesitate poate fi dovedită. In acelaşi context, impunerea unei vârste limită de 35 de ani persoanelor care lucrează în domeniul relaţiilor publice este discriminatorie. Ne aflăm în prezenţa unei situaţii de discriminare directă, pe criteriul de vârstă.

 

Discriminarea indirectă este mai subtilă şi mai dificil de identificat, tocmai pentru că situaţia cu potenţial discriminatoriu nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi discriminare directă însă, de fapt, produce efecte negative evidente asupra persoanei în cauză.

 

Ce este discriminarea directă?

Discriminări directe sunt acele situaţii în care este aplicat tratament diferit unor persoane, grupuri sau comunităţi diferite, aflate în situaţii similare sau comparabile, tratament care are un impact negativ asupra unora dintre ele, dezavantajându-le.

 

Ce este discriminarea directă pe criteriul de sex?

Prin discriminare directă pe criteriul de sex se înţelege situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană, într-o situaţie comparabilă.

 

 

Ce este discriminarea indirectă pe criteriul de sex?

Prin discriminare indirectă pe criteriul de sex se înţelege situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepţia cazului în care această dispoziţie, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere ale acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare.

Prin urmare, ne aflăm în prezenţa unui caz de discriminare indirectă pe criteriul de sex atunci când:

▪ unei femei i se aplică o dispoziţie,

▪ un criteriu sau o practică aplicabilă în egală măsură bărbaţilor

▪ în fapt, dispoziţia, criteriul sau practica în cauză produce efecte negative în cea mai mare măsură asupra femeilor

▪ dispoziţia, criteriul sau practica respectivă nu sunt justificate sau justificabile în mod obiectiv şi nu există un scop legitim

▪ în cazul particular cu care ne confruntăm, dispoziţia, criteriul sau practica a produs un efect negative asupra femeii în cauză.

 

Ce este discriminarea multiplă?

Reprezintă discriminare multiplă orice faptă de discriminare care este bazată pe două sau mai multe dintre criteriile de discriminare recunoscute legal.

 

Ce este egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi?

Prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminine şi tratamentul egal al acestora.

 

A trata două persoane în mod egal nu înseamnă a le trata la fel! Dimpotrivă! A asigura egalitatea de şanse înseamnă să iei în considerare contextul specific care influenţează persoana în cauză şi să permiţi fiecărui individ să îşi folosească întregul potenţial, fără a-i impune limitări care nu sunt întotdeauna specifice persoanei sale, ci sexului din care face parte.

 

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României