MOBILIZARE SOCIALĂ

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

MOBILIZARE SOCIALĂ

Mobilizarea socială este procesul prin care se reunesc toţi partenerii sociali interesaţi de creşterea gradului de conştientizare a unui grup faţă de o problemă comună, de identificare a nevoilor proprii, de oferire de suport în identificarea resurselor şi serviciilor necesare pentru găsirea mijloacelor de a se descurca în mod independent, de a prelua controlul asupra propriilor vieţi. „Prin intermediul mobilizării comunitare, membrii unei comunităţi devin conştienţi de existenţa unei probleme, iau act de faptul că această problemă este foarte importantă pentru viaţa lor şi hotărăsc împreună care sunt paşii necesari pentru rezolvarea ei şi trec împreună la acţiune“ (Thompson şi Pertschuk 1992).

Mobilizarea comunitară efectivă depăşeşte graniţele dezvoltării comunitare, necesitând antrenarea eforturilor autorităţilor centrale, a sectorului neguvernamental, al cetăţenilor, în scopul realizarii unei dezvoltări sociale, economice şi politice susţinute. Plecând de la rezultatele evaluării acţiunilor de dezvoltare comunitară, acestea se pot replica la nivelor altor comunităţi ci problematica similară sau se pot reflecta în demersuri legislative, de politici sociale.


Tehnici de mobilizare socială

Mobilizarea socială/comunitară este un proces de creştere a gradului de conştientizare, şi de îmbunătăţire a capacitaţii de rezolvare a problemelor care-i plasează în centru pe cei afectaţi de probleme. Oamenii sunt învăţaţi să înţeleagă, să acţioneze şi să-şi rezolve problemele urmând o succesiune de paşi, timp în care dobândesc cunoştinţele, abilităţile, valorile şi convingerile necesare pentru a deveni actori ai propriei schimbări. Procesul are ca finalitate o distribuire echitabilă a resurselor şi o restabilire a legăturilor de solidaritate în comunitate, determinând:

 • Interes reciproc al partenerilor;
 • Nevoi comune;
 • Participare;
 • Parteneriat;
 • Încredere şi respect;
 • Cunoaştere;
 • Atitudini proactive faţă de propria existenţă;
 • Sentimentul de proprietate;
 • Solidaritate;
 • Dialog;
 • Creativitate/originalitate;
 • Specificitate locală;


ABORDARE TRADIŢIONALĂ PASIVĂ

ANALIZA SITUAŢIONALĂ

Autorităţile întocmesc un raport de evaluare a situaţiei populaţiei, culegând informaţii prin intermediul servicilor publice sau private, din comunitate.

PLANIFICARE

Se identifică serviciile existente către care pot fi orientate grupurile.

Se planifică repartizarea lor la cursuri de recalificare/şcoli profesionale.

Se planifică alocarea unor fonduri de ajutor social/burse pentru grupurile vulnerabile.

MĂSURI

Măsurile pasive care se pot lua:

– acordare de ajutoare sociale/burse

– orientarea către un serviciu existent

– trimiterea către o şcoală de meserii, cursuri de calificare – recalificare

– program de ajutorare şcolară

IMPLEMENTARE

Se trece la punerea în practică a măsurilor, fără a antrena beneficarii şi comunitatea.

EVALUARE

Beneficiarii nu sunt implicaţi în evaluare.

Se întocmeşte un raport cu rezultate preponderent cantitative.


ABORDARE ACTIVĂ

ANALIZA SITUAŢIONALĂ

Se înfiinţează o echipă de evaluare, din care fac parte şi reprezentanţi ai comunităţii. Se culeg date prin intermediul servicilor publice sau private, din comunitate. Se iau interviuri membrilor comunităţii pentru o mai bună înţelegere a problemei; Se identifică problemele. Se stabilesc priorităţile.

PLANIFICARE

Echipa care a realizat evaluarea elaborează un plan de acţiune care antrenează atât instituţii şi servicii publice şi private din comunitate cât şi grupurile sociale vulnerabile. Se are în vedere atât utilizarea serviciilor existente, cât şi crearea de noi servicii.

PROIECTE

Pentru îndeplinirea planului de acţiune, se elaborează proiecte, se obţin finanţări şi se realizează proiecte punctuale, care au obiective bine definite, calendar şi activităţi.

Grupurile vulnerabile participă atât la scrierea proiectului cât şi la punerea sa în practică.

IMPLEMENTARE

Etapa în care nu se încurajează doar participarea la activităţi, ci pregătirea terenului pentru derularea şi continuarea / preluarea acestora de către grup /comunitate.

EVALUARE

Beneficiarii serviciului sunt implicaţi în evaluarea rezultatelor proiectului.

Experienţa lor este luată în comsiderare pentru îmbunătăţirea calitaţii serviciului.

Beneficiarii care au fost sunt invitaţi să-şi împărtăşească experienţa altor colegi din ţară.

Reflecţie comună asupra lecţiilor învăţate: noi valori, cunoştinţe, schimbări comportamentale.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României