MASURILE COMISIEI EUROPENE IN DOMENIUL EDUCATIEI

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

MASURILE COMISIEI EUROPENE IN DOMENIUL EDUCATIEI

— va oferi un acces online facil la o bază de date de bune practici privind „măsurile care funcționează în educație”, care va avea rolul de „ghișeu unic”, ușor de utilizat, valorificând și completând instrumentele online existente;

 

— va susține eforturile depuse în prezent de statele membre pentru a ține pasul cu transformarea digitală în educație;

 

— va oferi statelor membre un sprijin în materie de politică adaptat, dezvoltat și consolidat prin consiliere inter pares, reunind profesioniști din cadrul administrațiilor naționale pentru a furniza consiliere externă țărilor care solicită asistență privind reforma educației;

 

— va consolida baza de cunoștințe (în special cu ajutorul Monitorului anual al educației și formării) și prin îmbunătățirea calității analizei (de exemplu, prin promovarea cooperării între domeniile de politică și implicarea unor organisme precum Comitetul pentru politică economică), în vederea completării lacunelor de cunoaștere cu privire la principalele elemente aflate la baza sistemelor care funcționează bine.

 

Concluzii

 

Modernizarea și îmbunătățirea calității educației necesită reforme. Decizia de a pune în aplicare aceste reforme aparține statelor membre. În același timp, toate statele membre au un interes comun ca aceste reforme să înregistreze progrese și să genereze rezultate, de care să beneficieze UE în ansamblul său, de exemplu sub formă de coeziune socială și echitate, creștere sporită, ocupare a forței de muncă, inovare și competitivitate.

 

UE poate sprijini eforturile depuse de statele membre. Prezenta comunicare înscrie îmbunătățirea și modernizarea educației drept o prioritate majoră pe agenda UE și stabilește acțiuni specifice la nivelul UE de sprijinire a statelor membre în eforturile lor de reformă și de contribuire la realizarea unei agende comune, care să transforme educația de înaltă calitate într-o realitate pentru toți.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României