INVATAREA IN ABORDAREA UE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

INVATAREA IN ABORDAREA UE

UE și-a asumat angajamentul de a deschide noi orizonturi și oportunități prin sprijinul oferit educației și formării.

„A trăi înseamnă a învăța. Când te-ai oprit din învățat, ai murit.” (Tom Clancy)

Învățăm în fiecare clipă

Simplul fapt de a vorbi cu cineva pe care nu îl cunoșteați dinainte vă dă posibilitatea să îi descoperiți punctele de vedere, preferințele, etc.

Este aproape imposibil să nu înveți.

Încercați să nu învățați nimic timp de o oră. Credeți că veți reuși?

Nu prea. Chiar pregătindu-vă de acest experiment, va trebui să vă gândiți la activitățile pe care nu trebuie să le faceți. Astfel, vă veți face, din experiență, o imagine mai clară asupra a ceea ce înseamnă să înveți. Iar din experiență se învață cel mai bine.

A învăța înseamnă mai mult decât a sta în clasă.

Mai mult decât a reține informații. A învăța înseamnă a trăi.

De aceea, UE a adoptat o abordare amplă și cuprinzătoare a procesului de învățare, care include o gamă întreagă de metode și medii diferite de învățare, de exemplu învățarea non-formală, formală și pe tot parcursul vieții.

Învățarea non-formală înseamnă învățarea în afara mediului școlar oficial, prin intermediul unor activități planificate care implică un anumit suport de învățare, de exemplu:

  • învățare online structurată;
  • formare în cadrul întreprinderii;
  • activități pentru tineret;
  • programe pentru tinerii care au abandonat prematur școala, având ca obiect alfabetizarea și dobândirea de competențe profesionale.

Învățarea informală înseamnă învățarea care nu este organizată sau structurată din punct de vedere al obiectivelor, al timpului sau al predării. Aceasta acoperă competențele dobândite (uneori în mod neintenționat) prin experiența personală sau profesională. De exemplu:

  • competențele informatice sau de management de proiect dobândite la locul de muncă;
  • competențele lingvistice și interculturale dobândite în timpul unei șederi în străinătate;
  • competențele dobândite prin intermediul voluntariatului și al activităților culturale, sportive sau la domiciliu (de exemplu, având grijă de un copil).

Învățarea pe tot parcursul vieții înseamnă dobândirea de noi cunoștințe de-a lungul vieții, în special după urmarea unui program inițial de educație formală. Nu uitați! Nu este niciodată prea târziu să înveți!

Invățarea pe tot parcursul vieții pentru persoanele cu handicap intelectual

Pentru persoanele cu handicap mental, învățarea pe tot parcursul vieții nu constă numai din dobândirea de noi competențe. Ea le permite și să se integreze în societate, să își poată afirma personalitatea și să își gestioneze mai bine viața de zi cu zi.

Cu toate acestea, multe cursuri și stagii de formare nu sunt adaptate pentru persoanele cu handicap intelectual. Deseori, materialele didactice și prezentările profesorilor sunt greu de înțeles.

Iată de ce organizații din numeroase state membre ale UE s-au reunit și au creat proiectul Pathways. Participanții au elaborat cursuri, broșuri și instrumente online, care prezintă modalități de simplificare a informațiilor. Acest proiect le va facilita persoanelor cu handicap intelectual accesul la învățarea de-a lungul vieții.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României