INOVAREA SOCIALĂ

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

INOVAREA SOCIALĂ
 
Presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale.

În sens mai larg, inovarea socială este procesul de a dezvolta și a aplica soluții la probleme ocazionale sau sistemice, sociale și de mediu, în sensul progresului social. Solutiile necesită adesea colaborarea activă a actorilor guvernamentali, economici și non-profit.

Inovarea socială urmărește să promoveze condițiile europene de trai îmbunătățind condițiile de muncă, educația, dezvoltarea locală sau sănătatea, sau abordând probleme critice, cum ar fi sărăcia sau discriminarea. Implicând autoritățile publice, societatea civilă, mediul academic și întreprinderile, Europa poate găsi noi soluții la problemele profund înrădăcinate cu care se confruntă societatea noastră.

La momentul actual, inovarea socială este considerată un concept- cheie pentru studiul politicilor de dezvoltare economică și de coeziune social (o caracteristică a unei societăți bazată pe conexiuni și relații între unități sociale precum indivizi, grupuri, asociații, cat și între unități teritoriale (McCracken, 1998). Termenul a început să fie mai cunoscut din momentul în care Comisia Europeană și-a concentrat atenția asupra acestuia, definind inovarea sociala ca un „proces de schimbare socială”,care poate produce rezultate dorite în ceea ce privește imbunătățirea competitivității economice, a durabilității mediului și a solidarității sociale.” (Comisia Europeana, 2010).

Inovarea socială devine tot mai importantă la nivel european, având în vedere rolul său de promovare a unorsoluții și modalități noi, creative, de rezolvarea problemelor cu care se confruntă anumite comunități și societatea înansamblul său.

Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, identifică inovarea socială caun instrument puternic pentru a soluționa problemele sociale generate de:
  • îmbătrânirea populației
  • sărăcie
  • șomaj
  • noile modele de organizare a muncii și noile stiluri de viață
  • pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește justiția socială, educația și asistența medicală

Inovarea socială se referă la idei noi care funcționează în îndeplinirea obiectivelor sociale. Geoff Mulgan considera că inovarea socială include: „Activități și servicii inovatoare care sunt motivate de scopul de a satisface o nevoie socială și care sunt predominant dezvoltate și difuzate prin organizații ale căror scopuri principale sunt sociale.” Aceasta diferențiază inovația socială de inovațiile de afaceri, care sunt în general motivate de maximizarea profitului.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României