INOVAREA SOCIALA – PROGRAME SI EXEMPLE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

INOVAREA SOCIALA – PROGRAME SI EXEMPLE
 
Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale. Programul Operațional Capital Uman promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa, și, eventual, a implementa la scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocările sociale. In cadrul acestui program, Inovarea socială este trecută ca o temă secundară, iar contribuția propunerilor de proiect este punctată în cadrul criteriului de selecție eficacitate.

Pentru a răspunde acestor provocări, Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltareşi inovare 2014- 2020 (SNCDI 2020) încurajează crearea unui ecosistem de inovare prinparteneriate de tip public-privat şi public-public.

Unul din obiective generale al SNCDI 2020 este creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare.

Aceasta presupune dezvoltarea capacităţii firmelor de a absorbi tehnologie deultimă generaţie, de a adapta aceste tehnologii la nevoile pieţelor deservite şi de adezvolta, la rândul lor, tehnologii sau servicii care să le permită progresul pe lanţurilede valoare.

POCU promoveaza inovarea socială, în special cu scopul de a testa, eventual implementa la scară largă soluții inovatoare, inclusiv la nivel local sau regional, pentru aaborda provocările sociale, în parteneriat cu partenerii relevanți din sectorul privat,public și ONG, comunitate și sectorul de întreprinderi sociale.

Inovarea sociala este definită ca acea inovare care are un caracter social atât dinpunctul de vedere al scopurilor urmărite, cât și al mijloacelor folosite, în special ceareferitoare la dezvoltarea și aplicarea de noi idei (privind produse, servicii și modele) care răspund unor nevoi sociale și, în același timp creează noi relații sau colaborărisociale, fiind benefice pentru societate și stimulând capacitatea de a acționa asocietății.

Exemple de teme de inovare socială:
  • metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ etnice;
  • metode inovatoare de combatere a discriminării;
  • metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea inserției profesionale a persoanelor defavorizate;
  • valorificarea oportunităților locale de dezvoltare în identificarea soluțiilor propuse;
  • activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, nediscriminarea etc.
  • aplicarea de mecanisme de preluare de către agenții economici a unor servicii publice, prin intermediul unor activități comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistică, îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau alte consumabile etc.);
  • dezvoltarea de mecanisme care să anticipeze nevoile viitoare de competențe, atât la nivel de sector cât și la nivel de angajator;
  • dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în comunitate.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României