Încadrarea în muncă a tinerilor la nivelul UE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Încadrarea în muncă a tinerilor la nivelul UE

Șomajul în rândul tinerilor reprezintă una dintre principalele preocupări ale UE. Aflați ce măsuri a luat Uniunea pentru a combate această problemă.

Politicile de ocupare a forței de muncă și de tineret sunt competențele statelor membre. Cu toate acestea, UE a lansat o serie de inițiative care completează politicile naționale ca parte a acțiunilor sale pentru o Europă mai socială.

Acest sprijin se concentrează pe finanțarea programelor de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, pe îmbunătățirea calității uceniciei și stagiilor, pe oferirea de oportunități de educație și locuri de muncă la nivel internațional și pe proiecte de voluntariat pentru tineri.

Șomajul în rândul tinerilor în Europa

Căutarea fără succes a unui loc de muncă sau a unui curs de formare creează sentimente de izolare, dependență și inutilitate la tineri. În plus, există efecte negative asupra economiei și asupra unei societăți în curs de îmbătrânire.

Tinerii au fost printre cei mai afectați de criza financiară și economică din 2008, rata șomajului în rândul persoanelor sub 25 de ani atingând 25% în 2013 și peste 50% în Spania și Grecia. Aceste cifre au scăzut până la un minim istoric de 14% în 2019, dar pandemia coronavirus a împins din nou șomajul în rândul tinerilor din UE până la 18,2% în 2021. Acest montagne russe a început să dea semne de îmbunătățire în ultimele luni, scăzând de la 18,2% în aprilie la 17% în iunie 2021.

Finanțarea programelor pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Parte din pachetul pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor, „Garanția pentru tineret” consolidată este o inițiativă europeană care își propune ca toți tinerii sub 30 de ani să aibă acces la o ofertă de calitate pentru:

  • un loc de muncă
  • un curs de formare continuă
  • un program de ucenicie
  • un stagiu în termen de patru luni de la momentul în care au devenit șomeri sau și-au terminat studiile.

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” este una dintre principalele resurse financiare ale UE menite să sprijine punerea în aplicare a programelor din cadrul „Garanției pentru tineret”, precum formarea și asistența acordată tinerilor pentru a-și găsi primul loc de muncă, cu stimulente pentru angajatori.

Inițiativa se adresează în special tinerilor care locuiesc în regiuni unde rata șomajului depășește 25 %.

Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor a fost integrată în Fondul Social European Plus (FSE+) pentru perioada 2021-2027. Statele membre cu un procentaj al tinerilor care nu sunt angajați, nu studiază și nu urmează cursuri de formare profesională peste media UE, trebuie să aloce minim 12,5% din fondurile FSE+ pentru tineret.

Ucenicii și stagii de calitate

Platforma „Alianța europeană pentru ucenicii” a fost lansată pentru a sprijini „Garanția pentru tineret” și pentru a îmbunătății calitatea uceniciilor în Europa.

În iulie 2020, Comisia Europeană a lansat o nouă versiune a Alianței europene pentru ucenicii, care va pune accent pe domeniul digital și pe ecologie, pentru a facilita tranziția la o Europă neutră climatic.

Inițiativa Primul tău loc de muncă EURES are ca scop promovarea mobilității forței de muncă prin informarea tinerilor cu privire la oportunitățile de angajare în alte țări din UE.

Această platformă adună CV-urile tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani din toate cele 28 de state membre ale UE și din Norvegia și Islanda, care își caută un loc de muncă. De asemenea, aceasta inițiativă se adresează și angajatorilor prin promovarea locurilor de muncă sau a stagiilor disponibile pentru tineri.

Abilitarea tinerilor

Lansat oficial la sfârșitul anului 2016, Corpul european de solidaritate finanțează activitățile de voluntariat, stagii și locuri de muncă pentru tineri în proiecte de solidaritate de care beneficiază comunitățile și oamenii din Europa până la sfârșitul anului 2020. Până în septembrie 2019, peste 161.000 de tineri s-au înregistrat în program.

În mai 2021 deputații europeni au aprobat noul program pentru perioada 2021-2027. Acesta include acum ajutorul umanitar și pentru prima dată este un program de voluntariat de sine stătător cu buget propriu.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României