Importanta culturii antreprenoriale

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Importanta culturii antreprenoriale

Pentru a găsi o definiție care să cuprindă sintagma cultură antreprenorială, este destul de dificil de elaborat. Această definiție trebuie totuși să fie raportată separat la firme și la persoanele fizice. În cazul întreprinzătorilor trebuie avută în vedere mentalitatea acestora, care este diferită de la individ la individ, precum interesele, valorile, înțelesurile, de asemenea și aptitudinile fiecăruia diferă ele diferind în funcție de flexibilitate, gândire etc.

 

O activitate de mare importantă o reprezintă conștientizarea necesității dobândirii unei culturii antrprenoriale.

Cultura antreprenorială influenţează semnificativ performanţele şi activitatea antreprenorială.

Cultura antreprenoriala prezintă 5 caracteristici:

– acordă atenţie maximă şi prioritate activităţii antreprenoriale;

– pune accent pe iniţiativa individuală şi colectivă;

– valorifică perseverenţa şi hotărârea întreprinzătorului;

– promovează realizarea unui echilibru între securitatea şi riscul personal al întreprinzătorului;

– urmăreşte realizarea unui echilibru între stabilitate şi schimbare în cadrul firmei.

 

În prezent, cultura de tip antreprenorial se cristalizează mai ales în cadrul firmelor cu capital privat, fondate după crearea mecanismelor de piață liberă în România. Acest fenomen este posibil deoarece din ce în ce mai mulți oameni părăsesc instituțiile birocratice în căutare de realizări și prosperitate.

 

Majoritatea noilor întreprinzători încă nu au cunoștințele și abilitățile necesare pentru crearea unei perspective strategice coerente sau pentru adaptarea dinamică la mediul extern. În schimb, au un entuziasm molipsitor, sunt persoane total dedicate firmei lor și au o puternică intuiție a direcției și sensului spre care organizația lor trebuie să se orienteze. De asemenea, simțurile intuitive cu privire la dezvoltarea firmei lor sunt comunicate cu entuziasm angajaților, determinând astfel un sens al apartenenței, al implicării și angajării în rezolvarea problemelor organizației.

 

Chiar dacă bază de credințe și valori specifice începe să se contureze și să se structureze sistematic, deocamdată nu se poate spune că există o preocupare coerentă în cadrul acestor firme.

 

Cea mai mare importantă o prezintă efortul de construcție a noi semnificații, prin promovarea unor valori precum respect și considerație pentru clienți, angajați și comunități; preocupare pentru calitatea produselor și serviciilor oferite; creativitate, contribuție și implicare; curaj, deschidere și dezvoltare personală alături de dezvoltarea firmei.

 

In cadrul noilor culturi antreprenoriale, sentimentele de neputintă şi lipsa de control asupra propriilor acţiuni sunt înlocuite cu mai multă încredere si participare, iar frica începe sa dispară datorită recunoaşterii deschise a faptului că erorile fac parte din natura umană şi oferirii de oportunităţi de a decide şi a acţiona, de a prelua riscuri şi responsabilităţi. În acest fel, mândria de a aparţine comunităţii firmei, având de obicei patronul-fondator drept erou modelator de comportamente, combinată cu apariţia respectului de sine şi pentru toti membrii sistemului, funcţionează ca stimulente pozitive pentru atingerea de rezultate performante.

 

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României