Implicarea comunitară – Ce este implicarea comunitară?

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Implicarea comunitară - Ce este implicarea comunitară?

Implicarea comunitară este o abordare în care comunitățile promovează încrederea, sporesc colaborarea și comunicarea. Această abordare se bazează pe principii care respectă dreptul tuturor membrilor comunității de a fi informați, implicați și împuterniciți.

Implicarea comunitară poate motiva procesul decizional colectiv și oferă oamenilor posibilitatea de a lucra și de a comunica obiectivele și viziunea lor pentru viitor.

Implicarea comunității ia în considerare o gamă largă de puncte de vedere și perspective din întreaga comunitate pentru a stabili o viziune comună și un scop comun. Acest lucru încurajează o ambiție comună între membrii comunității și încurajează indivizii să acționeze împreună pentru a-și atinge obiectivele comune.

Crearea mediului potrivit în care toată lumea este capabilă și încrezătoare să contribuie eficient la obiectivul comun al echipei este esențială pentru o implicare comunitară bun.

Important, implicarea comunității recunoaște nevoia de adaptabilitate pentru a satisface nevoile complexe și în continuă schimbare. Capacitatea comună de a se adapta la un climat în schimbare rapidă și provocările unui mediu în schimbare vor fi din ce în ce mai valoroase în anii următori.

Creșterea unei conștiințe comunitare comune poate produce rezultate pozitive și durabile. O comunicare eficientă și un angajament puternic al comunității pot depăși limitările date de resurse, permițând comunităților să devină mai concentrate, eficiente și rezistente.

Implicarea comunitară se poate adapta pentru a se potrivi diferitelor contexte și există diferite strategii și instrumente pentru implicarea comunității, care informează, consultă, implică, colaborează și împuternicesc membrii comunității.

Împuternicirea rezidenților locali prin încurajarea implicării și valorificarea ei are ca rezultat un număr mai mare de participanți și retenția voluntarilor pentru derulearea acțiunilor. Schimbul continuu de informații și întâlnirile periodice înseamnă că rezidenții locali sunt pe deplin implicați în proces și simt că sunt proprietarii acțiunilor comunității.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României