Implicare inclusivă

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Implicare inclusivă

Incluzivitatea este un factor important pentru a se asigura că toată lumea are posibilitatea de a participa la implicarea comunității. Inclusivitatea în zonele rurale înseamnă adesea asigurarea faptului că persoanelor cu probleme de acces (de exemplu, locuiesc într-o locație îndepărtată sau rurală în afara comunității sau fermierilor / pescarilor sau ospitalității / turismului, care nu pot participa din cauza programului de lucru) li se oferă încă posibilitatea de a-și exprima opiniile.

              

Spre exemplu, grupul din comunitate poate depăși provocarea accesibilității, purtând conversații telefonice individuale cu oameni care locuiesc în zone foarte îndepărtate, pentru a se asigura că toți membrii comunității au putut participa și contribui.

Incluzivitatea asigură reprezentarea tuturor grupurilor sociale și economice prezente în comunitatea dvs.

Trebuie avut grijă să se reprezinte în mod egal diferite zone comunitare, grupuri și principalele sectoare de ocupare a forței de muncă, incluzându-le într-un grup de conducere, care a oferit feedback cu privire la propuneri și idei.

Implicarea temeinică în comunitate este importantă pentru a crea un plan comunitar semnificativ, care motivează și atrage participarea locuitorilor locali.

  • Luați în considerare utilizarea diferitelor metode de implicare pentru diferite grupuri de persoane (vârstă, mobilitate / acces etc.).

 

Comunicare

Materialele de comunicare trebuie să fie libere de jargon și într-un limbaj simplu pentru cititor, disponibile într-un format accesibil și furnizate în limbă (limbi) alternativă, după caz. Având în vedere tradiția orală puternică din multe comunități, evenimentele în care indivizii pot discuta direct subiectele importante.

Pentru a maximiza nivelurile de participare la reuniuni, materialele de comunicare ar trebui să utilizeze exemple clare sau studii de caz despre modul în care problema sau planul propus ar putea afecta diferiți indivizi și categorii ale societății. Utilizați rețelele comunitare existente și formele de comunicare existente pentru a face publicitate evenimentelor și a identifica oportunități de a alinia sau de a organiza evenimente pentru un impact mai mare.

 

Procesele creative sunt importante deoarece pot fi utilizate pentru a ajunge la grupuri într-o manieră mai puțin formală, provocând idei și conversații care s-ar putea să nu aibă loc într-un cadru mai formal. Poate fi folosit pentru a atrage oamenii de toate vârstele pentru se implica în rezolvarea nevoilor comunității lor locale, asigurând continuitatea intergenerațională.

Importanța proceselor creative este evidențiată în resursa de mai jos, care oferă o imagine de ansamblu bună asupra acestor instrumente de implicare a comunității, explicând cum să le utilizați și recomandând când și cu cine ar trebui să le utilizați.

  • Întâlniri publice
  • Artă și creativitate (fotografie, video, cântece, poeme, artă)
  • Standuri stradale
  • Harta comunității
  • Workshop-uri și focus grupuri
  • Implicare online

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României