Îmbunătățirea sprijinului acordat de UE statelor membre în vederea modernizării învățământului superior

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Îmbunătățirea sprijinului acordat de UE statelor membre în vederea modernizării învățământului superior

Europa trebuie să accelereze procesul de modernizare a învățământului superior.

Extinderea accesului la învățământul superior în ultimii ani a fost, fără îndoială, una dintre principalele povești de succes ale Europei. Cu toate acestea, a răspunde la cererea de competențe de înalt nivel în societate și în economie rămâne o provocare uriașă pentru universitățile și colegiile din Europa. În pofida numeroaselor exemple de excelență și de angajament din partea personalului, a studenților și a părților interesate, o consultare publică recentă lansată de Comisie 7 a stârnit îngrijorare cu privire la discordanța dintre programa oferită de instituțiile de învățământ superior și competențele de care au nevoie absolvenții pentru reușită.

 

Calitatea procesului de predare reprezintă un factor-cheie pentru sporirea calității în învățământul superior. Sunt necesare mai multe eforturi pentru a investi în formarea pedagogică a personalului academic, acesta fiind un domeniu în mod tradițional mai puțin valorificat decât cel al cercetării. În special, trebuie să se îmbunătățească situația actuală și calitatea predării în învățământul superior. Astfel, este necesar să se înregistreze progrese cu privire la dezvoltarea, recunoașterea și recompensarea învățământului de înaltă calitate. În plus, diversitatea din ce în ce mai mare a studenților impune tot mai urgent un proces de predare profesional. Cadrele didactice trebuie să fie bine pregătite și formate pentru a se adapta studenților care provin din medii diverse și au așteptări și nevoi variate.

 

În 2017, Comisia va prezenta un pachet de inițiative în domeniul învățământului superior. Agenda privind modernizarea învățământului superior sprijină statele membre, instituțiile de învățământ, personalul și studenții să îmbunătățească educația și formarea pe întreg teritoriul UE. În scopul de a oferi o bază solidă pentru activitatea viitoare, Comisia va prezenta în 2017 o agendă actualizată 8 și reînnoită pentru învățământul superior, pornind de la răspunsurile primite în cadrul consultării publice privind prioritățile pentru cooperarea UE, care s-a încheiat la începutul anului 2016.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României