Îmbunătățirea sprijinului acordat de UE statelor membre în vederea modernizării învățământului școlar

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Îmbunătățirea sprijinului acordat de UE statelor membre în vederea modernizării învățământului școlar

Europa trebuie să dezvolte și să inoveze învățământul școlar. Multe dintre sistemele de învățământ școlar au dificultăți în a răspunde la schimbările profunde și complexe prin care trec societățile și economiile noastre. Este necesar ca școlile să se adapteze la contextul în schimbare în care își desfășoară activitatea, inclusiv la era digitală și la diversitatea din ce în ce mai mare din rândul elevilor. Toate aceste aspecte impun nu numai adaptarea programelor școlare, dar și metode de predare și învățare mai diverse pentru a răspunde nevoilor tuturor cursanților. Apartenența la același sistem educațional nu oferă în mod necesar aceleași oportunități tuturor. Există diferențe importante în ceea ce privește calitatea educației în cadrul aceluiași sistem de învățământ. Aceste provocări au dus la o creștere a presiunii asupra guvernanței sistemelor de învățământ școlar pentru a promova educație și incluziune de calitate sporită prin inovare durabilă. Europa trebuie să se asigure că decalajul digital nu este exacerbat și că li se garantează tuturor acces adecvat la resursele digitale și la infrastructura aferentă.

O legătură strânsă între școli și mediul în care funcționează le permite acestora să se adapteze mai bine la condițiile locale specifice. Astfel, școlile au posibilitatea să își consolideze cooperarea cu comunitatea locală și să ofere experiențe de învățare mai încărcate de sens pentru tineri, în afara cadrului școlar și a structurilor de învățare formală. Un echilibru just între autonomia și răspunderea școlii contribuie la îmbunătățirea sistemelor de educație și la obținerea de rezultate de înaltă calitate.

Calitatea predării și a conducerii unităților de învățământ este esențială. Unul din elementele-cheie pentru îmbunătățirea calității, a rezultatelor sociale și a eficienței școlilor este acela de a oferi un sprijin mai solid cadrelor didactice și directorilor unităților de învățământ. Cadrele didactice îndeplinesc un rol esențial în transmiterea cunoștințelor și a valorilor comune și în furnizarea de sprijin elevilor care provin dintr-un mediu socioeconomic vulnerabil. Pentru ca profesorii să poată face față acestor sarcini delicate, sunt necesare investiții strategice în conducerea eficientă a școlilor și un corp profesoral care să se bazeze pe o educație inițială excelentă, pe lucru în echipă și pe o dezvoltare profesională pe parcursul întregii cariere. Aptitudinile și competențele digitale trebuie incluse atât în formarea prealabilă, cât și în formarea continuă la locul de muncă a profesorilor și trebuie sprijinite în mod activ de cadrele de conducere ale instituțiilor de învățământ.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României