Îmbunătățirea sprijinului acordat de UE statelor membre în vederea modernizării învățământului preșcolar

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Îmbunătățirea sprijinului acordat de UE statelor membre în vederea modernizării învățământului preșcolar

UE poate sprijini eforturile de reformă ale statelor membre menite să modernizeze învățământul școlar și superior. În 2017, Comisia va prezenta anumite inițiative care vor aborda aspecte-cheie din învățământul școlar și superior. Aceste inițiative vor fi pregătite cu respectarea deplină a principiului subsidiarității și în strânsă cooperare cu principalele părți interesate din statele membre, cum ar fi asociațiile cursanților, ale cadrelor didactice, ale directorilor unităților de învățământ și ale părinților, partenerii sociali și organizațiile societății civile.

 

Învățământul preșcolar

Educația și îngrijirea copiilor preșcolari

Calitatea educației și a îngrijirii copiilor preșcolari este esențială pentru a oferi baza dezvoltării personale și a învățării continue. Primii ani de viață sunt extrem de importanți pentru dezvoltarea competențelor cognitive și necognitive. Deficiențele în dezvoltarea unui copil sunt greu de recuperat într-o etapă ulterioară a vieții. În schimb, o educație de înaltă calitate, oferită de la o vârstă fragedă, reprezintă o bază solidă pentru dobândirea de competențe mai ușor pe durata întregii vieți.

Educația preșcolară de înaltă calitate este o modalitate eficace și eficientă de a promova echitatea socială. Aceasta contribuie la reducerea părăsirii timpurii a școlii și a rezultatelor slabe și îndeplinește un rol semnificativ în depășirea dezavantajelor educaționale, oferindu-le copiilor dintr-un mediu socioeconomic vulnerabil șanse mai bune de depășire a condiției sociale. În plus, a oferi educație și îngrijire de calitate copiilor preșcolari costă relativ puțin și este mult mai eficient decât a întreprinde acțiuni curative ulterior. Acesta este motivul pentru care fiecare încercare de a îmbunătăți educația și eficiența sistemelor de educație trebuie să înceapă cu analiza a ceea ce se întâmplă în primii ani ai copilăriei.

Calitatea și accesibilitatea contează. Statele membre aproape au atins valoarea de referință, de 95 %, stabilită în cadrul de cooperare în domeniul educației și formării (2020) în ceea ce privește furnizarea de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, cu o rată de participare medie la nivelul UE de 94,3 % în 2014. Cu toate acestea, copiii care provin din medii defavorizate și grupuri minoritare continuă să fie subreprezentați. Educația și îngrijirea copiilor preșcolari pot totuși să își dovedească impactul pozitiv asupra egalității de șanse și a mobilității sociale, cu condiția să fie accesibile tuturor, să aibă un preț rezonabil și să fie de înaltă calitate. Îndeplinirea acestor obiective va necesita îmbunătățiri suplimentare. În special, este esențial să se investească în educatori cu o înaltă calificare și pregătire și să se elaboreze programe de învățământ care să stimuleze copiii și să le promoveze procesul de învățare.

Comisia va continua să sprijine statele membre în furnizarea de educație și îngrijire de înaltă calitate copiilor preșcolari și își va intensifica eforturile pentru a încuraja schimbul transnațional de experiențe și identificarea metodelor care funcționează cel mai bine. Se va asigura astfel o tranziție optimă a copiilor de la educația preșcolară la învățământul primar.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României