Evaluarea de competente

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Evaluarea de competente

In ce constau serviciile de evaluare si certificare a competentelor profesionale?

Etapele procesului de evaluare si certificare a competentelor profesionale

Procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale este impartit in mai multe etape, si anume:

 1. Inscrierea candidatului pentru evaluarea competentelor – Candidatul depune o cerere la un centru de evaluare autorizat pentru ocupatia/calificarea pentru care doreste un certificat de competente profesionale. Acestuia i se repartizeaza un evaluator de competente profesionale certificat care va raspunde de punerea in aplicare a intregului proces de evaluare.
 2. Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluarii – Evaluatorul detaliaza continutul si prevederile standardului, ii prezinta fisa de autoevaluare si modul de completare a acesteia. Candidatul analizeaza fiecare aspect al competentelor pentru care solicita evaluarea, asa cum este el identificat in fisa de autoevaluare si decide daca poate sau nu sa produca dovezi din care sa rezulte clar si fara echivoc ca este competent.
 3. Stabilirea unitãtilor de competenta pentru care candidatul solicita evaluarea – Dupa ce candidatul a completat fisa de autoevaluare urmeaza analizarea ei impreuna cu evaluatorul. In urma acestei analize, candidatul stabileste, de comun acord cu evaluatorul, unitatile de competenta pentru care doreste sa-i fie evaluate si certificatele competente profesionale.
 4. Planificarea si organizarea procesului de evaluare – Evaluatorul planifica si organizeaza procesul de evaluare, de comun acord cu candidatul. El se asigura totodata ca metodele de evaluare stabilite precum si programarea desfasurarii procesului de evaluare au fost agreate atat de candidat cat si de conducerea centrului de evaluare. Durata procesului de evaluare nu trebuie sa depaseasca 30 de zile.
 5. Culegerea dovezilor de competenta – In evaluarea competentelor profesionale, dovezile de competenta produse de candidat sunt judecate in raport cu aspectele critice stabilite pentru fiecare unitate de competenta din standard. Dovezile de competenta sunt culese dintr-o gama larga de surse (dovezi directe, dovezi indirecte, dovezi suplimentare). Dovezile sunt obtinute in urma aplicarii instrumentelor de evaluare.

Instrumentele de evaluare aplicate:

 • Pentru testarea cunostintelor
  • Teste scrise
  • Intrebari orale
  • Raport din partea altor persoane
 • Pentru testarea abilitatilor practice
  • Fise de observare
  • Simulari / demonstratii structurate
  • Raport din partea altor persoane
 1. Analizarea dovezilor si luarea deciziei privind competenta – Dovezile de competenta sunt analizate si judecate de evaluator in raport cu aspectele critice corespunzatoare unitatilor de competenta stabilite de candidat, pe baza principiilor evaluarii (validitate, credibilitate, corectitudine, flexibilitate, transparenta, simplitate).
 2. Eliberarea certificatului de competenta – Persoana declarata competenta in urma procesului de evaluare primeste un certificat de competente profesionale. In certificatul de competente profesionale sunt mentionate unitatile de competenta pentru care persoana a fost declarata competenta. Certificatul se completeaza de catre secretarul centrului de evaluare.

 

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României