Educatie la nivel european

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Educatie la nivel european

Educație și formare: pentru viitorul dumneavoastră, al țării dumneavoastră, al nostru, al tuturor!

Pentru dumneavoastră: Investițiile în educație și formare profesională sunt soluția pentru viitorul dumneavoastră, în special dacă sunteți o persoană tânără. Învățând o a doua sau a treia limbă nu numai că veți putea descoperi mai ușor alte țări, locuitorii acestora și diferite moduri de viață, ci veți putea, de asemenea, să învățați sau să vă formați în străinătate și să vă îmbunătățiți șansele de a vă angaja într-un post corespunzător și bine plătit. Studiile arată că adulții cu înaltă calificare au de două ori mai multe șanse de a fi angajați și de aproape de trei ori mai multe șanse de a obține un venit peste medie decât adulții slab calificați.

Pentru țara dumneavoastră: Într-o lume din ce în ce mai interdependentă, economiile naționale nu își pot valorifica întregul potențial decât dacă se sprijină pe sisteme solide de educație și formare. O țară care investește în mod inteligent în educație și formare profesională va putea prospera în domeniul comerțului,  al științelor și al artelor. Mai mult, justiția și coeziunea socială se dezvoltă dacă tuturor cetățenilor li se asigură oportunități educaționale.

Pentru Europa: Succesul nostru pe o piață mondială competitivă se bazează pe lucrători competenți, care produc și prestează bunuri și servicii inovatoare și de o calitate excelentă. Însă educația înseamnă mult mai mult decât rezultate economice: cultura democratică nu va putea prospera în Europa decât dacă fiecare dintre noi își cunoaște drepturile civice și responsabilitățile. Cetățenia activă trebuie predată și învățată acasă și la școală, precum și într-un cadru mai puțin formal.

20 % din europeni sunt slab calificați, motiv pentru care au mai greu acces pe piața muncii și mai puține posibilități de a participa pe deplin la viața socială.


Programul Erasmus+

Ținând cont de rolul esențial pe care îl joacă educația în bunăstarea viitoare a cetățenilor, națiunilor și Europei în ansamblul său, UE a pus la punct un program nou și ambițios: Erasmus+. Acest program are drept scop să stimuleze dezvoltarea personală și perspectivele profesionale ale europenilor. El sprijină toate sectoarele educației și formării, precum și învățarea non-formală pentru tineri, voluntariatul și sportul de masă. Înlocuiește mai multe programe anterioare cu norme de aplicare și proceduri raționalizate și simplificate. Începând din 1987, peste 3 milioane de studenți din învățământul superior au beneficiat de burse Erasmus. Finanțarea UE în favoarea programului Erasmus+ a crescut în mod semnificativ. Prin aceste fonduri se dorește sprijinirea altor aproximativ 4 de milioane de persoane, în perioada 2014-2020. De asemenea, cresc semnificativ posibilitățile de cooperare între instituțiile de învățământ, precum și între mediul educațional și cel profesional.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României