EDUCATIE INCLUZIVA

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

EDUCATIE INCLUZIVA

! Copiii sunt diferiți

! Toți copiii pot să învețe

! Diferite abilități, vârste, genuri, etnii, mărimi, condiții sociale etc.

! Sistemul se schimbă pentru a se potrivi copilului

 

Educația incluzivă este…

…un proces în continuă evoluție, schimbare și îmbunătățire a instituțiilor și sistemului de învățământ pentru a face educația cât mai prietenoasă și benefică pentru toți copiii.

…reconsiderarea culturii, politicilor și practicilor educaționale, astfel încât acestea să răspundă diversității copiilor și cerințelor acestora.

…flexibilizarea sistemului de învățământ, pentru ca acesta să fie adecvat cerințelor oricărui elev.

…un efort continuu de identificare și eliminare a barierelor din calea accesului copiilor la educație, participarea la procesul educațional, precum și realizarea performanțelor academice și sociale.

…abordarea fiecărui caz drept o situație unică, particulară.

…axarea pe soluționarea barierelor determinate de atitudini, politici, practici, mediu și resurse.

…un proces participativ, care implică diverși actanți (cadre didactice, părinți, membri ai comunității, factori de decizie, lideri locali, reprezentanți ai ONG-urilor ș. a.)

…un proces care are loc atât în mediul școlar, cât și în afara sistemului formal de educație (în medii alternative de învățare, bazate pe comunitate).

 

Educația incluzivă nu este…

…un proiect unic, realizat într-o anumită perioadă de timp.

…concentrarea exclusivă pe includerea copiilor cu dizabilități în mediile generale de învățare.

…încercarea de a-i schimba pe cei ce învață, astfel încât aceștia să se poată potrivi mai convenabil cu un sistem de educație neschimbat.

…concentrarea exclusivă doar pe asigurarea accesului la școală/clasă.

…un set de formule sau acțiuni care pot fi folosite în orice situație.

…depășirea provocărilor/problemelor financiare și de mediu.

…un proiect care poate fi implementat doar de către oficiali din învățământ sau experți externi.

…un proces care are loc doar în învățământul formal

 

Educaţia incluzivă prevede schimbarea și adaptarea continuă a sistemului educaţional pentru a răspunde diversităţii copiilor și nevoilor ce decurg din aceasta, pentru a oferi educaţie de calitate tuturor în contexte integrate și medii de învăţare comună.

Principiile de bază ale educației incluzive sunt cele consfințite în actele de politici educaționale, declarațiile forurilor mondiale în domeniu, în alte documente importante. Acestea vizează egalitatea și egalizarea șanselor; respectarea interesului superior al copilului; nondiscriminarea, toleranţa și valorificarea diferenţelor; individualizarea procesului de educaţie și dezvoltarea la maximum a potenţialului fiecărui copil; designul universal, managementul participativ, cooperarea și parteneriatul social.

 

Transpuse în practica educațională, principiile educatiei incluzice se complementează cu următoarele:

  1. Educația este universală. Toți copiii învață într-un mediu comun, incluziv, alături de semenii lor.
  2. Educația este individualizată. Performanța fiecărui copil depinde de gradul în care procesul de predare și învățare se bazează pe potențialul și interesele lui, valorifică forțele copilului și răspunde necesităților lui.
  3. Educația este flexibilă. Procesul de predare și învățare este organizat și furnizat în așa fel încât este receptiv la schimbare și se adaptează continuu necesităților celor ce învață

 

Astfel, în context incluziv, are loc trecerea de la învățarea bazată pe performanțe academice la învățarea bazată pe satisfacerea necesităților, însemnând achiziționarea de valori, atitudini, competențe pentru viața independentă și inserția socio-profesională.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României