Educația are o importanță strategică pentru societățile noastre și pentru dezvoltarea economică

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Educația are o importanță strategică pentru societățile noastre și pentru dezvoltarea economică

Prosperitatea Europei și modul său de viață se bazează pe cel mai important atu al său: populația. Într-o societate în schimbare și într-un mediu competitiv global, o educație de calitate este esențială pentru ca UE să asigure menținerea coeziunii sociale, a competitivității și a creșterii susținute. Pentru a putea atinge obiectivele în materie de locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, având echitatea socială ca pilon central, este vital să investim în tineri. Oferirea unei educații de înaltă calitate pentru toți reprezintă una dintre cele mai bune investiții pe care o poate face o societate.

Educația de calitate pentru toți este o temelie a coeziunii sociale și a unei societăți deschise. Educația de calitate reprezintă mult mai mult decât o investiție economică. Este esențială pentru dezvoltarea personală, socială și profesională, precum și pentru capacitatea de inserție profesională de-a lungul vieții. Și poate fi una dintre cele mai eficace modalități de combatere a inegalităților socioeconomice și de a promova incluziunea socială. Pentru a îndeplini aceste obiective, sistemele de educație trebuie să fie accesibile, să ofere șanse egale tuturor, indiferent de mediul din care provine o anumită persoană, și să producă rezultate de înaltă calitate.

Sistemele de educație și formare profesională din Europa asigură rezultate bune… Statele membre sunt, în primul rând, responsabile de sistemele lor de educație și formare și toate au întreprins reforme semnificative și evaluări inter pares de-a lungul anilor. Europa a făcut progrese importante în ceea ce privește îmbunătățirea educației în general. De exemplu, acest aspect este vizibil în creșterea proporției de tineri absolvenți de învățământ superior, obiectivul principal al Strategiei Europa 2020 de 40 % fiind pe cale de a fi atins. În aceeași ordine de idei, o reușită notabilă constă în faptul că proporția persoanelor care au părăsit timpuriu școala a fost redusă în perioada 2005-2015 cu 30 %, situându-se în prezent la o medie de 11 % la nivelul UE.

… dar nu trebuie să ne mulțumim cu aceste rezultate. Rezultatele recente ale sondajului PISA 1 al OCDE confirmă faptul că un procent ridicat de elevi în vârstă de 15 ani au un nivel prea scăzut de competențe de bază la citire, matematică și științe, iar cel mai îngrijorător este faptul că rezultatele sunt mai slabe decât în 2012. Comparațiile transnaționale arată că unele state membre trebuie să reducă procentul elevilor cu competențe de bază foarte reduse (care se ridică, în unele state membre, la peste 30 %). În vederea sporirii șanselor de angajare este necesar să se realizeze progrese suplimentare, astfel încât până în 2020 să se atingă nivelul de referință al UE, de 82 %, în ceea ce privește încadrarea în muncă a tinerilor absolvenți. În prezent, această pondere se ridică la numai 77 %. O altă preocupare majoră este în continuare aceea că mulți tineri abandonează școala prematur fără un titlu de calificare oficial; aceștia provin în special din grupul de elevi de origine străină, în cazul cărora procentul celor care au părăsit timpuriu școala se ridică la 19 %. Aceste elemente indică o nevoie clară de a îmbunătăți performanța și rezultatele sistemelor de educație și de formare. Recentul flux de refugiați impune, de asemenea, o reacție rapidă și o strategie de integrare eficientă.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României