DIRECTIILE COMISIEI EUROPENE IN DOMENIUL INVATAMANTULUI SUPERIOR

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

DIRECTIILE COMISIEI EUROPENE IN DOMENIUL INVATAMANTULUI SUPERIOR

— va sprijini învățământul superior pentru ca absolvenții să poată dobândi mai multe aptitudini și competențe de care au nevoie în societatea de astăzi, prin susținerea unei cooperări mai strânse vizând crearea de programe eficace și aplicarea unor politici adecvate. După cum a anunțat în Noua agendă pentru competențe în Europa și ca parte a eforturilor sale de a îmbunătăți baza de cunoștințe pentru politicile și practicile din domeniul învățământului superior, Comisia va colabora cu statele membre pentru a spori disponibilitatea datelor privind rezultatele sociale și în materie de încadrare în muncă a absolvenților („monitorizarea absolvenților”) care acoperă, de asemenea, învățământul profesional și tehnic;

 

— va spori contribuția instituțiilor de învățământ superior la inovarea regională, prin stabilirea unor legături mai numeroase și mai strânse între universități, întreprinderi și alte organizații – prin conectarea și cu strategiile de specializare inteligentă din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene care deschid căi noi de conectare a învățământului superior cu piața locurilor de muncă;

 

— va îmbunătăți interacțiunea dintre cercetare și predare, asigurându-se că predarea se bazează pe cele mai recente cunoștințe și este recunoscută în mod adecvat și că absolvenții au o capacitate analitică temeinică și aptitudini de soluționare a problemelor;

 

— pentru a promova investiții adecvate și eficiente în învățământul superior și a sprijini autoritățile statelor membre, Comisia se va concentra pe trei direcții de activitate în 2017:

 

   o examinare a eficacității cheltuielilor aferente învățământului superior, efectuată de experți externi și coordonată cu activitatea curentă depusă în cadrul OCDE, ale cărei concluzii vor fi publicate la începutul anului 2018;

 

   un program intensiv de consiliere reciprocă privind proiectarea sistemului de finanțare, bazat pe proiectele-pilot reușite din Republica Cehă și pe un exercițiu care începe în prezent în Slovenia;

 

   cercetare în materie de acțiuni de întreprins pentru a spori eficacitatea cu care fondurile structurale și de investiții europene sprijină învățământul superior. Condusă de Centrul Comun de Cercetare și finanțată prin programul Erasmus+, această acțiune implică analizarea modului în care învățământul superior este implicat în punerea în aplicare a strategiilor de specializare inteligentă și oferă sfaturi concrete autorităților regionale și părților interesate cu privire la modul de optimizare a activităților în vederea asigurării unui impact maxim. Începând în două regiuni-pilot, intenția este de a extinde și mai mult acțiunea respectivă, pe baza rezultatelor activităților curente.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României