DEMOCRATIA SI COMPORTAMENTUL CIVIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

DEMOCRATIA  este un sistem de guvernare caracterizat prin  participarea cetatenilor la procesul de conducere.

Acest regim politic se defineşte prin: separaţia puterilor în stat; alegeri libere;  pluralism; respectarea  drepturilor şi libertaţilor oamenilor ;domnia majorităţii şi protecţia minorităţiilor.

Democraţia modernă (reprezentativă, indirectă) este însă condiţionată de nivelul practice politice, al comportamentelor democratice, este nivelul libertăţii pozitive a cetăţenilor, al activismului politic, al partidelor politice, al culturii civice, cultură politică a democraţiei. Construcţie raţională, democraţia modernă, este o democraţie participativă şi competitivă, ce are nevoie de cetăţeni educaţi care să o  susţină prin implicare şi participare în spaţiul public şi care să manifeste un comportament civic.

Comportamentul civic este “acel comportament particular al unui individ care se percepe ca un membru solidar şi responsabil al unei comunităţi în sânul căreia se exprima şi îşi exprimă conştiinţa puterii de a acţiona pentru interesul general”.

Acest comportament se fondează pe valorile egalităţii în drepturi, justiţiei şi solidarităţii, ca şi pe valori morale ca respectul faţă de celălalt şi toleranţă. El nu este dat ci se dobândeşte printr-un efort permanent de informare, de formare a judecăţii şi spiritului critic, pentru care dezbaterea constituie o practică privilegiată.

În manifestările sale diverse comportamentul civic depăşeşte actele legate strict de funcţionarea instituţiilor. El se exprimă de asemenea prin diferite angajamente ale cetăţeanului în spaţiul public. Angajamentul civic conduce la angajament politic şi social.

O caracteristică a comportamentului civic în zilele noastre este ca acesta nu mai apară strict legat de spaţiul naţional. El trebuie sa aibă în vedere diferite niveluri: de la spaţiul local la cel naţional, european şi chiar mondial.

Comportamentul civic nu acoperă omul în întregime. El nu este realitatea exclusivă  dar se exersează în raporturile individului cu societatea atunci când trebuie să i se dea fundamente morale şi juridice, să stabilească şi să pună în practică normele şi legile, să le confere un sens, un proiect vizând binele comun. În sfera politicului umanismul ia în mod necesar forma comportamentului civic. Aici se regăseşte omul în toată plenitudinea sa, în libertatea sa mereu de a construi, în exerciţiul responsabilităţilor colective.

Comportamentul civic este politic. El este în acelaşi timp social şi nu poate fi conceput  decât dacă se bazează pe solidaritate, care se hrăneşte din memoria comună, din identitate şi pluralism, din principiul respectului pentru culturi diferite. El nu poate fi conceput decât din perspectivele unei morale comune. Trăim într-o lume în care responsabilitatea colectivă va avea din ce în ce mai multă importanţă, fie că este vorba de păstrarea echilibrelor naturale, de a stăpâni expansiunea urbană sau “mondializarea” economiei şi a suporturilor informaţionale.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României