Consilierul în carieră

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Consilierul în carieră

Rolul consilierului în carieră

 

Conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR), consilierul de orientare privind cariera este  un „specialist în probleme de personal şi pregătire profesională a personalului.

Consilierul în carieră este specialistul care are rolul de a acorda sprijin şi de ghida persoana consiliată în procesul de autocunoaştere şi dezvoltare personală în vederea realizării unui management competitiv al carierei interne. Acesta furnizează persoanelor consiliate informaţii în legătură cu profesiile şi ocupaţiile din domeniul de interes al  solicitanţilor procesului de consiliere, le ajută să compare exigenţele acestor profesiicu caracteristicile lor personale şi cu nivelul lor de calificare, analizând împreună fiecare alternativă şi evaluând consecinţele.

 

Ce face consilierul în carieră?

  •  Furnizează servicii de consiliere individuală sau de grup, ghidând persoanele interesate în domeniul alegerii carierei, instruirii sau formării complementare
  • Îndrumă beneficiarii serviciilor de consiliere în vederea autocunoaşterii, a dezvoltării abilităţilor, a găsirii resurselor şi soluţiilor proprii, conforme cu dorinţele şi aspiraţiile persoanelor consiliate;
  •  În procesul de consiliere specialistul NU îşi impune propriile păreri sau soluţii.

 

Cum se desfăşoară o şedinţă de Consiliere în Carieră?

 

O şedinţă de consiliere are o durată cuprinsă între 30 şi 50 de minute, iar un proces de consiliere complet se poate desfăşura pe durata uneia sau mai multor întâlniri.

 

Şedinţele de consiliere sunt confidenţiale, persoana consiliată aflând încă de la începutul procesului condiţiile în care se va desfăşura întălnirea sau întâlnirile. La debutul procesului de consiliere vor fi clarificate interesele consiliatului din punct de vedere socio-profesional, vizând în special formarea şi activitatea profesională şi istoricul experienţelor avute până în prezent.

 

O şedinţă de consiliere trebuie să parcurgă patru etape:

–  identificarea problemei;

– găsirea unor soluţii posibile;

– elaborarea unui plan de acţiune;

– acţiunea propriu-zisă.

 

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României