Consilierea în carieră

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Consilierea în carieră

Cariera

 

Noţiunea de carieră a a primit de-a lungul timpului mai multe definiţii. Aceasta a fost privită fie ca reprezentând „ascensiunea unei persoane în cadrul structurii ierarhice a unei organizaţii“  fie ca fiind „traseul profesional  parcurs de o  persoană prin învăţare, perfecţionare, experienţă şi muncă“.

 

Atunci când vorbim despre carieră trebuie să avem în vedere contribuţia individului la propria dezvoltare profesională, contribuţia organizaţiilor în care acesta evoluează, contextele profesionale în care se regăseşte, legislaţia specifică şi metodologia de aplicare a acesteia.

 

Pentru a înţelege exact ce reprezintă noţiunea de carieră trebuie să ţinem cont în primul rând de faptul că aceasta reprezintă un proces dinamic în timp axat pe două dimensiuni:

• cariera internă privită subiectiv la nivel individual;

• cariera externă privită de organizaţie într-un mod obiectiv.

 

Indiferent de definiţiile sub care este privită cariera trebuie să fie în permanenţă asociată unor termeni pozitivi cum sunt progresul, dezvoltarea, promovarea şi avansarea.

 

Consilierea în carieră

 

Conform definiţiei utilizate de (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) OECD, Comisia Europeană şi Banca Mondială, „Consilierea carierei se referă la serviciile şi activităţile care intenţionează să asiste individul, de orice vârstă şi în orice moment al vieţii sale, să facă alegeri în planul educaţiei, formării şi ocupaţiilor şi să-şi dezvolte propria carieră. Aceste servicii pot fi organizate în şcoli, universităţi, instituţii de formare, în cadrul serviciilor publice de angajare, la locul de muncă, în sectorul activităţilor voluntare şi comunitare, cât şi în cel privat. Activităţile pot fi derulate cu indivizi sau grupuri, faţă în faţă sau la distanţă (cum ar fi cele oferite la telefon sau servicii de tip web, pe Internet). Aceste servicii oferă date cu privire la carieră (în formă tipărită, în format electronic sau altele), instrumente de evaluare şi  autoevaluare, interviuri pentru consiliere, programe de educaţie pentru dezvoltarea carierei (pentru a-l ajuta pe individ să aibă o bună imagine de sine, să fie conştient de oportunităţile de care poate beneficia şi să-şi dezvolte deprinderile de management al carierei), programe de căutare a unui loc de muncă şi servicii de tranziţie“.

Consilierea în carieră  se poate realiza atât în perioada derulării studiilor cât şi după finalizarea acestora atât pe perioada vieţii profesionale active cât şi după încheierea acesteia.

 

Concluzionând, Consilierea în carieră este procesul de asistare a indivizilor, indiferent de vârstă şi de momentul vieţii active în care se află, prin care aceştia sunt sprijiniţi în a lua cele mai bune decizii cu privire la propriul parcurs socio-profesional.

 

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României