Comportamentul individual: influență și fundamente

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Comportamentul individual: influență și fundamente

Comportamentul individual în organizații

Este una dintre cele mai importante variabile de luat în considerare pentru a asigura buna funcționare a unei companii. Datorită diferențelor individuale ale fiecărei persoane care formează o organizație, este necesar să învățăm să gestionăm aceste comportamente pentru a obține cele mai bune rezultate.

De asemenea, cunoscut sub numele de comportament organizațional, acest domeniu de studiu este responsabil pentru cercetarea și aplicarea cunoștințelor care au legătură cu modul în care fiecare persoană se comportă în cadrul unei companii. Pentru a înțelege comportamentul individual într-o organizație, este necesar să se studieze diferitele variabile care îl condiționează.

Cele mai importante sunt oamenii care alcătuiesc compania, structura acesteia, tehnologia pe care o folosesc și contextul în care este stabilită.

 

Toate aceste variabile trebuie analizate pentru a proiecta un plan de acțiune pentru îmbunătățirea eficienței organizațiilor.

Cum influențează organizația?

Succesul unei organizații depinde în totalitate de interacțiunea dintre cele patru variabile menționate mai sus:

– Oamenii care alcătuiesc o organizație alcătuiesc sistemul său intern. Colaborarea dintre diferiții membri este ceea ce va permite obținerea rezultatelor dorite; Prin urmare, este necesar să se studieze modul de adaptare a comportamentului individual al fiecărei persoane la cel al altora.

– Structura organizației se referă la ierarhia existentă în cadrul acesteia și la tipul de relații pe care oamenii care îi aparțin trebuie să stabilească. Dacă o persoană își pune interesele personale înaintea celor ale structurii, afacerea nu va funcționa cât de eficient ar putea.

– Tehnologia utilizată de companie ajută la îmbunătățirea condițiilor de lucru și le oferă resurse pentru a-și atinge obiectivele. Cu toate acestea, pentru a profita din plin de avantajele tehnologiei, indivizii trebuie, de asemenea, să își adapteze propriul comportament pentru a profita la maximum de aceasta.

 

– Contextul în care își desfășoară activitatea compania este esențial pentru a înțelege ce se așteaptă de la ea și care este cel mai bun mod de a-l realiza. Prin urmare, cu cât este mai mare numărul membrilor companiei care înțeleg contextul în care lucrează, cu atât rezultatele companiei sunt mai bune.

După cum se poate observa, comportamentul individual în cadrul organizațiilor este baza succesului lor, pe lângă influențarea celorlalte trei variabile pe care este construită o companie. Prin urmare, înțelegerea a ceea ce determină fiecare persoană să se comporte într-un anumit mod este esențială pentru a obține cele mai bune rezultate în cadrul unei companii.

Bazele comportamentului individual

Deși există un număr mare de variabile care pot influența modul în care se comportă un individ, cele mai importante în ceea ce privește modul în care acestea afectează organizațiile sunt următoarele:

– Valori.

– Credințe.

– Atitudini.

– Motivație.

– Abilități.

– Personalitate.

 

Valori

Valorile sunt acele elemente pe care fiecare persoană le consideră importante în viața lor. Acestea afectează toate domeniile existenței: de la relațiile personale la muncă.

Valorile sunt cele care determină prioritățile noastre și, de asemenea, criteriul pe care îl folosim pentru a măsura dacă viața noastră este un succes sau dacă, dimpotrivă, suntem departe de ceea ce ne dorim.

În general, atunci când o persoană acționează consecvent într-un mod care este aliniat cu valorile sale, se va simți satisfăcută; Dimpotrivă, dacă acțiunile tale sunt contrare a ceea ce crezi că este bun sau important, vei fi mai predispus să te simți rău cu tine însuți.

Din acest motiv, cunoașterea valorilor companiei și a persoanelor care fac parte din aceasta este fundamentală; În cazul în care cei doi nu sunt aliniați, angajatul va fi profund nemulțumit de rolul său în companie și nu va putea performa la cel mai bun nivel la locul de muncă.

Credințe

Convingerile sunt acele idei pe care le avem despre noi înșine, despre ceilalți și despre lume în general. De obicei, ele afectează modul în care reacționăm la ceea ce ni se întâmplă și ne pot determina să simțim ceva negativ ca și cum ar fi pozitiv și invers.

Prin urmare, este important să cunoaștem convingerile participanților la o organizație, deoarece acestea îi vor determina să se comporte în moduri foarte diferite atunci când se confruntă cu aceeași situație.

Atitudini

Strâns legate de credințe, atitudinile au legătură cu modul în care ne confruntăm cu situațiile care apar în viața noastră de zi cu zi.

Când apar dificultăți, se simt angajații intimidați și nu știu ce să facă? Sau, dimpotrivă, caută resursele pentru a rezolva problema, deși este ceva nou pentru ei?

Obținerea tuturor persoanelor dintr-o organizație să aibă atitudini corecte este crucială pentru succesul acesteia.

Motivație

Motivația este definită ca dorința de a face lucruri și de a acționa. Este considerat unul dintre cele mai importante elemente la stabilirea obiectivelor, la depășirea provocărilor și la îndeplinirea propriilor obiective.

Prin urmare, studierea modului de creștere a motivației membrilor unei companii este esențială pentru a se obține cele mai bune rezultate în cadrul acesteia.

Abilități

Una dintre cele mai simple modalități de a asigura eșecul unei companii este de a alege ca membri ai companiei pe cei cu care avem o relație bună, mai degrabă decât persoanele cu abilități complementare celei noastre.

Abilitățile sunt ceea ce fiecare persoană poate aduce individual unei organizații. Prin urmare, este necesar să se promoveze îmbunătățirea competențelor angajaților, folosind strategii precum instruirea sau coachingul.

Personalitate

Personalitatea este un set de caracteristici individuale care definesc modul în care suntem ca oameni. Sunt stabile de-a lungul vieții și au o influență importantă asupra modului în care facem lucrurile, precum și a modului în care ne raportăm la ceilalți și la mediul nostru.

Deoarece personalitatea este foarte dificil de schimbat, este esențial să știm pe fiecare dintre membrii unei companii, să atribuim sarcini care sunt în funcție de modul lor de a fi.

Astfel, de exemplu, un introvertit va îndeplini mai bine sarcinile care implică lucrul singur, în timp ce un extrovertit își va atinge întregul potențial doar prin apartenența la o echipă.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României