CE ESTE CARIERA?

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

CE ESTE CARIERA?

Ce este o cariera?

Multi oameni gandesc gresit, considerand ca:

cariera o au numai oamenii care fac un lucru important sau care fac ceva care este foarte cunoscut (spre exemplu politică, sport, sau munca în domeniul științei)

o carieră este legată numai de o avansare în termeni de salariu sau condiții mai bune de lucru

o carieră este același lucru ca și un simplu job

Înțelegerea modernă a noțiunii de carieră:

toată lumea poate avea o carieră – nu numai elita societății;

cariera este dinamică (uneori avansezi, uneori stai pe loc, uneori schimbăm locul de muncă, însă toate acestea fac parte din procesul dezvoltării unei cariere);

o carieră este mai mult decât munca pe care o faceți, aceasta include și educația, rolul dvs. în societate și în familie și timpul liber;

o carieră durează o viață întreagă, începând cu procesul de recrutare și până la pensionare.


Din cele de mai sus putem concluziona că o carieră reprezintă rezultatul tuturor activităților umane legate de afacere, familie și societate; reprezintă dezvoltarea unui individ prin învățarea și munca pe care acesta le realizează de-a lungul vieții sale.


Cariera reprezintă traseul interconectat al locurilor de muncă, pozițiilor și experiențelor de viață ale unei persoanei de-a lungul vieții sale, care urmărește schimbările de preferințe, atitudine, experiență și comportament ale individului. Gestionarea carierei este un proces de lungă durată, care presupune dezvoltarea personală, planificarea carierei, crearea profilului personal, alegerea unei organizații de lucru adecvate etc.


Managementul carierei reprezintă procesul prin care urmăriți, aranjați și direcționați potențialul dvs. înspre realizarea obiectivelor și dorințelor stabilite în avans. Omul ar trebui să-și gestioneze cariera ca și pe o companie. Cea mai bună atitudine este cea de angajat al propriei dvs. persoane. Prin urmare trebuie să efectuați fiecare activitate cât mai bine cu putință. La baza gestionării carierei stă un nivel ridicat de cunoaștere de sine. Trebuie să știți care vă sunt avantajele, dezavantajele, cum să consolidați avantajele, cum să înlăturați dezavantajele de-a lungul timpului.


O mare problemă este că majoritatea oamenilor nu fac planuri pentru dezvoltarea carierei, ci reacționează inert. Această atitudine are drept consecință o carieră proastă și nemulțumire față de propria viață. Planificarea este principala bază a gestionării carierei; chiar dacă această planificare oferă numai cadre pentru luarea deciziilor privind posibilitățile apărute în momentul definirii priorităților. Cu cât depuneți mai mult efort în gestionarea propriei cariere, cu atât crește probabilitatea că obiectivele stabilite se vor materializa.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României