Calitatea educației

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Calitatea educației

Calitatea educației ar trebui să devină o realitate pentru toți elevii. 

Un motiv special de preocupare îl constituie faptul că elevii care provin dintr-un mediu socioeconomic vulnerabil sunt suprareprezentați în rândul elevilor cu rezultate slabe. O altă provocare constă în a oferi calitate educațională egală pe întreg teritoriul UE, inclusiv în regiunile îndepărtate. Se evidențiază astfel riscul că există un decalaj în cadrul sistemului de educație. Educația oferă o oportunitate unică pentru a contracara disparitățile socioeconomice și stereotipurile de gen și pentru a ne asigura că nimeni nu este lăsat deoparte. Cu toate acestea, în prezent, sistemele de educație europene nu utilizează acest potențial cu suficientă eficacitate.

Sistemele de educație trebuie modernizate, iar calitatea educației trebuie îmbunătățită permanent. Globalizarea și schimbările tehnologice creează noi posibilități, atât pentru educație, cât și la locul de muncă. Doar un sfert dintre școlarii din Europa au profesori cu competențele necesare ca să utilizeze cu ușurință mediul digital. Transformarea digitală aduce schimbări pe piața forței de muncă și impune noi seturi de competențe. Tehnologiile digitale vor oferi, de asemenea, noi moduri de învățare cu condiția să existe un acces corespunzător la aceste tehnologii. Pentru a profita de beneficiile oferite de aceste tendințe, sistemele de educație și de formare trebuie să răspundă mai bine la aceste realități în schimbare. Educația de înaltă calitate este esențială pentru a înzestra tinerii cu cunoștințele, atitudinile, competențele și mentalitățile de care au nevoie pentru a-i ajuta să profite de noile oportunități. Sistemele de învățământ depun eforturi pentru a asigura un nivel suficient de competențe fundamentale, cum ar fi competențele digitale și antreprenoriale sau competențele sociale și civice. Această problemă trebuie soluționată. Depunerea de eforturi pentru îmbunătățirea calității educației reprezintă un obiectiv relevant pentru toate statele membre. Chiar și țările care prezintă rezultate bune nu au niciun motiv să se culce pe lauri. A asigura o educație de înaltă calitate este o sarcină care nu se sfârșește niciodată, ea necesită o atenție constantă, îmbunătățiri și adaptare.

Eficiența trebuie îmbunătățită: menținerea unor sisteme educaționale de înaltă calitate și favorabile incluziunii are un preț și necesită o finanțare adecvată. Fiind cheltuieli publice care stimulează creșterea, cheltuielile aferente educației au potențialul de a promova echitatea socială și o economie inovatoare și competitivă, care oferă perspective bune de angajare. În 2014, pentru prima dată în decurs de trei ani, cheltuielile publice au crescut în termeni reali, ajungând la 4,9 % din PIB. Totuși, nu există nicio garanție că având cheltuieli publice tot mai mari se vor obține automat rezultate mai bune. De fapt, comparând rezultatele PISA și nivelul cheltuielilor publice aferente învățământului preșcolar și școlar, se constată mari diferențe în ceea ce privește eficiența cu care statele membre utilizează resursele de care dispun. Aceste elemente subliniază importanța crucială a creșterii eficienței, și anume de a utiliza în cel mai bun mod posibil resursele limitate pentru a asigura calitatea, echitatea și performanța.

Ar trebui intensificate eforturile la nivel de politică de a investi într-un mod mai eficient în tineri.    

Prezenta comunicare pune accentul pe sublinierea rolului fundamental al educației și pe stabilirea unor modalități de a sprijini eforturile statelor membre, fie în sectoare specifice ale educației sau la toate nivelurile. Comunicarea de față face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de susținere a tinerilor. Noile eforturi depuse pentru îmbunătățirea și modernizarea educației sunt strâns legate de lansarea, în iunie 2016, a Noii agende pentru competențe în Europa, pe care, parțial, se și bazează. Acțiunile stabilite în cadrul acestor inițiative se completează și se consolidează reciproc.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României